ม.นครพนม รวมทีมจิตอาสาผลิต Face Shield และหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์และพระภิกษุในจังหวัดนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 04/17/2020    เวลา : 1:03:15 PM

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดแคมเปญ “จิตอาสาพากันผลิต Face Shield” เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดนครพนม และกลุ่มอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรจิตอาสาของมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันผลิต ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า จากการสอบถามบุคลากรทางการแพทย์พบว่าปัจจุบันหน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของกลุ่มแพทย์ พยาบาล สิ่งที่มีความจำเป็นของโรงพยาบาลหลายแห่งในช่วงวิกฤตินี้ นอกจากหน้ากากอนามัยแล้ว ชุด Personal Protective Equipment : PPE หรือชุดกาวน์กันน้ำ ก็มีความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์ พยาบาล ทางสาขา ฯ จึงได้จัดแคมเปญ “จิตอาสาพากันผลิต Face Shield” โดยรับสมัครจิตอาสาทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันผลิต Face Shield ขึ้น เพื่อที่จะนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดนครพนม กลุ่มอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 300 ชิ้น อาจารย์ ดร.จารุกัญญา กล่าว. Face Shield คือ กระจังป้องกันใบหน้า เป็นอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในหมวดป้องกันใบหน้าและดวงตา เพื่อป้องกันการกระเด็นของเลือด หรือสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย ในกรณีที่ต้องทำงานจับต้องกับสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ล้างของ เทสารคัดหลั่ง เก็บขยะ เก็บผ้าสกปรก เป็นต้น ทั้งนี้ทีมจิตอาสายังได้ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับพระภิกษุ โดยใช้ผ้ามัสลินซึ่งเป็นผ้าที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยได้ดี เพื่อแจกให้กับพระภิกษุตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 1,200 ชิ้น