บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานสถารการณ์แรงงานจังหวัดนครพนมประจำไตรมาส 4 และประจำปี พ.ศ.2562
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/26/2020    เวลา : 11:32:15 AM

บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานสถารการณ์แรงงานจังหวัดนครพนมประจำไตรมาส 4 และประจำปี พ.ศ.2562