ภาพโครงการ การพัฒนานวัฒกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (หมอยาพื้นบ้าน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/27/2019    เวลา : 3:59:30 PM

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ การพัฒนานวัฒกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (หมอยาพื้นบ้าน) ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ซึ่งได้ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการบรรยายเต็มไปด้วยความรู้ เรื่องสมุนไพรและการรักษาพื้นบ้าน