วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ชิงรางวัลเส้นทางสายไหมในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/25/2019    เวลา : 9:35:00 AM

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพน จำนวน5 คนคือ 1.ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 2.ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 3.อ.ปรียากร บุญธรรม 4.อ.ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 5.อ.กาญจนา สิริสิทธิมหาชน ได้นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนจำนวน4คนคือ 1.น.ส ชุดาพร มณีฉาย (นักศึกษาชั้นปีที่1 ) 2.น.ส ณัฏฐกานต์ บรมสำรี (นักศึกษาชั้นปีที่1 ) 4.น.ส ยุวดี ขันแข็ง (นักศึกษาชั้นปีที่2 ) 3.น.ส ชนพิชา ติ๊บถ้ำ (นักศึกษาชั้นปีที่3 ) เข้าร่วมการแข่งขัน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ชิงรางวัลเส้นทางสายไหมในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 สัมมนาวิชาการ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4.มหาวิทยาลัยนครพนม 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านความรู้ทั่วไปทางภาษาและวัฒนธรรมจีนเงินรางวัล 10,000 บาท และอีกหนึ่งรางวัลคือ รางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมเงินรางวัล 5,000 บาท