นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/02/2019    เวลา : 1:19:45 PM

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลกไร้พรมแดน” วันที่30 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม