ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/19/2019    เวลา : 10:56:45 AM

วันที่ 19 กันยายน 2562 สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ "ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Click อย่างไรให้สร้างสรรค์" ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากร นางสาวนุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการบริษัท อสมท จำกัด นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ มาให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม