งามสัมมนาภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพใอนาคต” ในรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/17/2019    เวลา : 3:46:15 PM

งามสัมมนาภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพใอนาคต” ในรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน