ภาพกิจกรรมการสำเสนอสินค้าโอท้อปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/12/2019    เวลา : 4:18:45 PM

กิจกรรมการสำเสนอสินค้าโอท้อปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 English OTOP Presentation สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องศาลจำลอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 12 กันยายน 2562 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษากล้าพูด กล้าแสดงออก และได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่