ภาพกิจกรรมประกวดดาวเดือน ดาวเทียม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/11/2019    เวลา : 2:47:00 PM

ภาพกิจกรรมประกวดดาวเดือน ดาวเทียม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ภาพกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสาน