ภาพบรรยากาศ งานครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/02/2019    เวลา : 2:01:00 PM

ภาพบรรยากาศ งานครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด)