คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายในคณะฯ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/02/2019    เวลา : 11:14:00 AM

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการนำของ ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น โดยช่วงเช้าจัดมีตักบาตรพระสงฆ์ และช่วงสายทำพิธ๊ไหว้ครู โดยมี ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากบุคลากรภายนอกมาร่วมพิธีด้วย