การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/20/2019    เวลา : 5:28:15 PM

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกยรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา