ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา-ประเภทวิชาการ
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/12/2019    เวลา : 2:52:45 PM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา-ประเภทวิชาการ