บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/08/2019    เวลา : 10:55:00 AM

ภาพการต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562