สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/27/2019    เวลา : 3:25:00 PM

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา