สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/18/2019    เวลา : 9:10:15 AM

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ สนามกีฬาคณะครุศาสตร์

เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนแก่นักศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะแก่นักศึกษาเพื่อผลักดันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าสืบไป