คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการประเมิณ โครงการ 5ส.โครงการกิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี : ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2561
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/14/2019    เวลา : 2:18:00 PM

โครงการกิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี : ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.