รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/16/2019    เวลา : 4:37:00 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 โดยสมัครด้วยตนเองที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นั้น

มหาวิทยาลัยนครพนม จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th และทางเว็บไซต์ http://flas.npu.ac.th