เก็บตกภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ #Tcas1 #กันเกราช่อที่ #14
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/07/2019    เวลา : 11:17:00 AM

บรรยายกาศเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนในวันนี้ เต็มไปด้วยความเรียบร้อย และความสนุกสนานมีบรรยายกาศต้อนรับจากนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการต้อนรับนักเรียนตั้งแต่จุดขนส่งบริเวณ สถานีขนส่งจังหวัดนครพนม และบริเวณ หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมที่เป็นสถานที่ในการเดินทางของนักเรียนในการมาสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ รวมถึงบริเวณโดยทางเข้าที่มีนักศึกษาร่วมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้พาบุตรหลานมาสอบสัมภาษณ์ในวันนี้