ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/02/2019    เวลา : 3:17:30 PM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (ตรวจเลือกทหารเดือนเมษายน 2562)