คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดงาน "สิงห์พนมคืนถิ่น" คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า รปศ.
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/16/2018    เวลา : 2:55:15 PM

วันนี้(15 ธันวาคม 2561) เวลา 18.00 น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงาน “สิงห์พนมคืนถิ่น” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำการเปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลากว่า 18 ปี จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าขึ้น เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์ และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ก่อให้เกิดประเพณีการจัดงานคืนสู่เหย้าของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายวิจัย และส่งเสริมศักยภาพการทำงานของนักศึกษาและบุคลากรในปัจจุบัน

กิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ,การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ทำประโยชน์แก่สาขาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้กับสาขาวิชา ,การแสดงวงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากกิจกรรมสังสรรค์ในยามค่ำคืน ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้(16 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม