อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/24/2018    เวลา : 6:09:15 PM

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018)

At Khon Kaen University, Thailand ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ นำเสนอบทความ เรื่อง Eco Industrial Town in Thailand และอาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ นำเสนอบทความ เรื่อง The Impacts on the Way of Mahout Group Life in Surin Province from Problem Resolution Policy on the Domesticate Elephant Community of Thailand Government โดยมีนักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกว่า 300 คน