คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน ปลาปากวิทยาคม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/15/2018    เวลา : 2:44:45 PM

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13.30น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน ปลาปากวิทยาคม ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีการแนะนำสาขาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 สาขา โดยอาจารย์ประจำสาขา ให้นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปลาปากวิทยาคม ได้ฟังเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย