คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานปันคำเว่าเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 ประเด็น “ปันคำเว่า ปันแรงบันดาลใจ จุดไฟฝันในตัวคุณ”
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/12/2018    เวลา : 8:07:30 PM

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานปันคำเว่าเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 ประเด็น “ปันคำเว่า ปันแรงบันดาลใจ จุดไฟฝันในตัวคุณ”

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม 1 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยวิทยากร คุณรามราฆพ แสนคำคิด Nestlé’ Area Executive เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายในอนาคต รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้สำหรับผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกปฏิบัติชงกาแฟเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อีกด้วย