คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม open house แนะนำสาขาต่างๆใน คณะฯ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/12/2018    เวลา : 10:23:30 AM

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น. คณะผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ประจำสาขาต่างๆ ได้ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียนศรีบัวบาน จังหวัดนครพนม ที่เข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีน้องนักนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 50 คน