คณะอาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ไปจัดบูธกิจกรรม OpenHouse
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/01/2018    เวลา : 4:11:45 PM

วันนี้เวลา 13.00 น. คณะอาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ไปจัดบูธกิจกรรม OpenHouse ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ในการไปจัดบูธครั้งนี้ ได้มีการแนะนำสาขาวิชาต่างๆที่คณะศิลปศาสตร์ฯได้เปิดทำการเรียน การสอน และ สอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาชมบูธกิจกรรมของคณะ