คณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ลงพื้นที่ ร.ร.รามราชพิทยาคม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/28/2018    เวลา : 9:56:30 AM

เมื่อวานนี้ 27 กันยายน 2561 เวลา 12.30 หลังจากที่ต้อนรับ ผอ.และผู้บริหาร ร.ร.ศรีบัวบานแล้ว ท่านคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ลงพื้นที่ ร.ร.รามราชพิทยาคม ตามคำเชิญของท่าน ผอ.พรนภา เพื่อเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพูดคุยเกี่ยวกับการบริการวิชาการ เป็นต้น