ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบาน ร่วมกับ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมนัดพิเศษ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/27/2018    เวลา : 12:43:00 PM

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบาน ร่วมกับ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกันหารือแนวทางการแนะแนวนักเรียนในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนศรีบัวบาน