นักศึกษาทีม “club model” ได้รับราบวัล ชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/21/2018    เวลา : 3:21:45 PM

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม club model จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ไปคว้ารางวัลชมเชย ประเภทนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี2561