การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/18/2018    เวลา : 1:55:30 PM

การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ให้บัณฑิตที่จะเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 กรอกเอกสาร ดังต่อไปนี้

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชานิติศาสตร์

และนำมาส่งในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันแรกด้วย
ลิงค์ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ลงทะเบียน

*หมายเหตุ* ถ้าบัณฑิตท่านใดไม่นำเอกสารมาท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ และถูดตัดสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม