ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับ นักศึกษาขึ้นรับเกียรติบัตรกลุ่มเด็กดีเด่นจังหวัดนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/18/2018    เวลา : 1:21:30 PM

นักศึกษากลุ่ม U can anti-gambling ขึ้นรับเกียรติบัตรกลุ่มเด็กดีเด่นจังหวัดนครพนม เนื่องใน "งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม" ประจำปี 2561 "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด"ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยมีอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในงานนี้