คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/07/2018    เวลา : 9:36:30 AM

วันที่ 6 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ โดยมีดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย แสดงออกถึงความเคารพของศิษย์ที่มีต่อครูซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ และเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยในการทำพานไหว้ครู