การประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/04/2018    เวลา : 9:22:45 AM

เมื่อวานนี้ ( 3 ก.ย. 61 ) เวลา 13.30 น. ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยการจัดเสวนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อศึกษา ความเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในมิติต่าง ๆ ของประเทศเวียดนามรวมถึงทิศทางในอนาคตของการศึกษาและโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศเวียดนาม ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม