สาขาวิชานิติศาสตร์จักกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/07/2018    เวลา : 11:21:15 AM

สาขาวิชานิติศาสตร์จักกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาลในวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการมีคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายที่ดี อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาคดี สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนรู้ในรายวิชาศาลจำลองและการจัดทำเอกสาร