ทีมคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนาราชควาย
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/26/2018    เวลา : 3:23:30 PM

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00น. ทีมคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนาราชควายเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการดำเนินโครงการ "การจัดตั้งสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย บนพื้นฐานการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี" และ ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุและผู้ร่วมกิจกรรม