คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกได้รับเงินสนับสนุนเข้าร่วมการประกวดThe Best of NPU USR ปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ไปให้ถึงชุมชน
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/20/2018    เวลา : 1:58:00 PM

วันนี้( 20 กรกฎาคม 2561) เวลา10.00 น. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมสร้างความเข้าใจผู้ผ่านการส่งผลงานประกวดโครงการ The Best of NPU USR #3 เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และชี้แจงกำหนดการต่าง ๆ รวมถึงให้กำลังใจผู้ส่งผลงานเข้าประกวดโดยมี นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย //โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกได้รับเงินสนับสนุนเข้าร่วมการประกวดThe Best of NPU USR ปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ไปให้ถึงชุมชน