ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านการค้ามนุษย์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/30/2018    เวลา : 8:31:45 AM

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการวันต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกเคารพ ในสิทธิของตนเอง และผู้อื่น และร่วมเดินขบวนรณรงค์ไม่ให้ผู้อื่นกระทำความผิดต่อการค้ามนุษย์ ในบริเวณถนนคนเดิน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา