ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง คนไร้บ้านขอนแก่นกับเมืองแห่งอนาคต : Homeless In Khonkaen Smart City
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/25/2018    เวลา : 9:45:15 AM

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่น และอาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ นักวิจัยแผนงานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง " คนไร้บ้านขอนแก่นกับเมืองแห่งอนาคต : Homeless In Khonkaen Smart City " ซึ่งภาคีคนไร้บ้านขอนแก่น จัดเวทีเสวนาสาธารณะ บทเรียนการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน พร้อมแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยโครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านแบบบูรณาการ จ.ขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยนครพนม , และ กลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น จัดเวทีเสวนาสาธารณะ “ คนไร้บ้านขอนแก่นกับเมืองแห่งอนาคต : Homeless In Khonkaen Smart City ” เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทเรียนการทำงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น ตลอดระยะเวลา 2 ปี พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะต่อมุมมองในการพัฒนาเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “ Khonkaen Smart & Creative Cities. ” เพื่อเปิดพื้นที่ของการถกเถียงแลกเปลี่ยนร่วมกันของคนในสังคม นำสู่การสร้างสมดุลของการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เเละยั่งยืน บนหลักการ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน สิ่งเเวดล้อมดีที่เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ เเละการขจัดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของผู้คนในสังคมเมือง โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การนำเสนอภาพรวมการทำงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น , วงเสวนาเล่าเรื่อง " บทเรียนการทำงานคนไร้บ้านขอนแก่น ตลอด 2 ปี " โดย กลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้าน (Friends Of The Homeless) , วง Share Together : คนไร้บ้านและทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ , พร้อมกับ คลิปวิด๊โอนำเสนอเรื่องราวการทำงานคนไร้บ้านขอนแก่น และปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองขอนแก่น ภายในงานมีหน่วยงาน องค์กร เเละประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ซึ่งมีข้อเสนอเเนะต่อการทำงานคนไร้บ้าน เเละการพัฒนาเมืองขอนเเก่นอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ร่วมเสนอเเนะในเวทีค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งเเต่ละประเด็นจะนำสู่การทำงานในอนาคตต่อไป..