ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร พันธ์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 05/16/2018    เวลา : 4:18:30 PM

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร พันธ์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561