สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Day
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 05/15/2018    เวลา : 11:09:00 AM

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Day ตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษชิงรางวัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1-2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้กระตุ้นการเรียนรู้ฝึกฝน ทักษะภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื้องก่อนปิดภาคเรียน