อาจารย์และนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ลงชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 03/26/2018    เวลา : 10:01:15 AM

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาของชุมชนนาราชควาย เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมประชาธิปไตย