สาขานิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายคอมพิวเตอร์และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชน
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 03/14/2018    เวลา : 10:35:15 AM

สาขานิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชน