นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสังคีตริมโขง
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/19/2018    เวลา : 9:32:45 AM

โครงการสังคีตริมโขง ระหวังวันที่15-16กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณริมโขงตลาดินโดจีน จังหวัดนครพนม นีกแสดงจำนวน40คน แสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และการแสดงนานาชาติ สู่สายตาประชาชน มีผู้รับชมและร่วมให้กำลังใจนักศึกษาที่แสดงเป็นจำนวนมาก