คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปันคำเว่า เสวนาวิชาการ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/13/2018    เวลา : 11:20:45 AM

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปันคำเว่า เสวนาวิชาการ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สังคมโหยหาคนดี กับคำผกา โดย ลักขณา ปัณวิชัย นักเขียน นักแปล คอลัมนิสต์ และพิธีกร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนรวม 1 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม