ห้องภาพกิจกรรม


งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร

 • 14 พฤษภาคม 2567
 • 18:25:54
 • 10

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้ ChatGPT ช่วยค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ

 • 02 พฤษภาคม 2567
 • 17:19:32
 • 11

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้ ChatGPT ช่วยค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

 • 09 เมษายน 2567
 • 22:00:05
 • 798

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


สาขาวิชาภาษาอังกฤษออกค่ายเกษตรอินทรีย์ ภาษาอังกฤษ และธุรกิจสังคม เพื่อเปิดประสบการณ์ ณ จ. อุบลราชธานี

 • 23 มกราคม 2567
 • 22:54:56
 • 814

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.อานันท์นิตย์ มโนรมย์ และนักศึกษาชั้นปี่ 3 ได้ออกค่ายเกษตรอินทรีย์ ภาษาอังกฤษ และธุรกิจสังคม เพื่อเปิดประสบการณ์ ณ แม่โขงโนแมดฟาร์ม อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2567 ในการเข้าเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ความฝัน ความท้าทาย และการสร้างฐานที่มั่นในชุมชน โดยใช้ภาษาอังกฤษเชื่อมชุมชนเชื่อมโลก เพื่อธุรกิจชุมชน ภายใต้แนวคิด “Act locally, Think globally” ในวันแรกนักศึกษาได้ทำกิจกรรมการค้นหาตนเองและผู้อื่น ได้ลองฝึกทำพิซซาเต่าทองโฺฮมเมด คิดค้นสูตรสไตล์อิตาเลี่ยนโดยคนอีสาน แป้งนุ่มละมุน อิ่มอร่อยกันถ้วนหน้าค่า

กิจกรรมกลางคืนของวันแรกได้แก่ การเล่าเรื่อง ถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ่นใหม่ ความมุ่งมั่น ท้าทาย ที่ผันตนเองจากเมืองใหญ่และชีวิตมนุษย์เงินเดือน กลับมาสร้างฐานที่มั่นในชุมชนของตนเอง "Young Generation, Dreams, Challenges, and How They Build a Sustainable Community" ปิดท้ายด้วยการฝึกปิ้งข้าวโปร่งหรือข้าวเกรียบเว่าแบบดั้งเดิมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น กลิ่น หอม กรอบ อร่อย

กิจกรรมในวันที่ 2 นักศึกษาเก็บผักสลัด ปลูกผัก ลงพันธุ์ไม้ ฝึกทำน้ำเต้าหู้และทำน้ำสลัด เรียนรู้เมล็ดพันธุ์ นักศึกษาได้ลงแปลงเกษตร หัดเรียนรู้ต้นไม้ พืช แปลงผักที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเองมากที่สุด และที่สำคัญการได้ฝึกปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนและอยู่ในชุมชนที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก ค่ายแม่โขงโนแมดฟาร์มของพี่เน็ตติ้งและพี่กบในฐานะครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนจะนำมาต่อยอดความรู้ในวิชาโครงการฯ และอนาคตว่าที่ผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิด "Act locally, Think globally" ได้ไม่มากก้อน้อย

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดกิจกรรมสัมมนา “เคล็ดลับสำคัญในการบรรลุคะแนนสูงสุดในการสอบ TOEIC”

 • 17 มกราคม 2567
 • 21:39:10
 • 799

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30น. ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนา “เคล็ดลับสำคัญในการบรรลุคะแนนสูงสุดในการสอบ (Important Tips for Achieving the Highest Score in the TOEIC Test)TOEIC” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ปัญญาสาร หัวหน้างานภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาเป็นวิทยากร ซึงจัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ

 • 28 ธันวาคม 2566
 • 21:00:45
 • 794

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ฯ เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่บุคคลสำคัญของคณะศิลปศาสตร์ฯ และจังหวัดนครพนม

ได้แก่
1. นายสุเทพ อติวรรณกุล นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
2. นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
3. นายมงคล ตันสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ
4. นายสราวุธ วังริยา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ
5. นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม/ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ
6. นายสมชาติ ธรรมโภคิน
7. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
8. นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย กับ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

 • 28 ธันวาคม 2566
 • 21:35:23
 • 795

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. โคโนะ ยาสุยูกิ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกียวโต ดร.เจษฎากร กาละพงศ์ นักวิจัยศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต และ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าประชุมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเกียวโตกับมหาวิทยาลัยนครพนม ในงานวิจัย “Economic-Social-Environment Connections In Rural Thailand : Investigating The Process Of Economic Growth Over 40-Year Period” โดยมหาวิทยาลัยเกียวโตจะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านสถิติต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียม (Remote Sensing) และข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต และ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร ภู่สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เครือข่ายทางวิชาการ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะอยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแลจากนักวิจัยของคณะกรรมการศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม และเครือข่าย ในการดำเนินงาน

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชิงประวัติศาสตร์และนิเวศวัฒนธรรมของพื้นที่หลุบอีเลิด"

 • 25 ธันวาคม 2566
 • 17:23:02
 • 810

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานแถลงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนิเวศวัฒนธรรมของพื้นที่หลุบอีเลิด : ตามรอยเส้นทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเทือกเขาภูพาน” โดยมีนายโกเมณ ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณเชิงเขาภูพาน ริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังแปว บ้านจอมศรี ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และนิเวศวัฒนธรรมของพื้นที่หลุบอีเลิด : ตามรอยเส้นทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเทือกเขาภูพาน” เป็นโครงการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ที่ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อผลักดันสถานที่สำคัญดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินป่าเข้าชมความงดงามของเส้นทางทางธรรมชาติ และศึกษาข้อมูลอันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในสมัยช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2523 โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง และภาคประชาชน ดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการคืนข้อมูลจากกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างการรับรู้และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดนครพนม เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่หลุบอีเลิดที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่า หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในชุมชนท้องถิ่นมาหลายชั่วอายุคน ด้าน นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี อาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า ช่วงระหว่างการดำเนินงานที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยทีมนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล ได้สำรวจเส้นทางบนเทือกเขาภูพาน ศึกษาข้อมูลเส้นทาง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พบสถานที่สำคัญหลายแห่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์ และสามารถสร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ เช่น ถ้ำพวง หินโจมแปะ ถ้ำผีหลอก รอยเมย หลุบอีเลิด หมุดทางทหาร ถ้ำไฮ ถ้ำทอง ถ้ำร้อยเตียง และจุดชมวิวที่สูงที่สุดบนเทือกเขาภูพาน คือ ลานหินแตก มีลักษณะคล้ายหินที่แตกแยกจากกันหลายจุด และเป็นจุดชมวิว 360 องศา สามารถชมพระอาทิตย์ ขึ้น-ลง ได้อย่างสวยงาม ซึ่งพื้นที่โดยรอบของลานหินแตกสามารถใช้เป็นจุดกางเต็นท์ หรือผูกเปลนอนพักแรมในยามค่ำคืนได้ หากเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก เหมาะกับนักท่องเที่ยวสายเดินป่าอย่างแท้จริง เพราะระยะทางจากเนินเขาข้างล่างขึ้นไปยัง “ลานหินแตก” รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและความเป็นมาของประวัติศาสตร์แห่งนี้ ต้องใช้เวลา 3 วัน 2 คืน หรือ 2 วัน 1 คืน (ตามเส้นทางที่เลือกเข้าชม) ส่วนการเตรียมตัวควรมีการวอร์มร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากทางเดินค่อนข้างสูงและชัน สำหรับอาหารควรเป็นอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น สำคัญที่สุดคือน้ำดื่มที่แต่ละคนต้องมีติดตัวอย่างน้อยคนละ 3 ขวด (ขวด 1.5 ลิตร) ถึงจะเพียงพอ “หลุบอีเลิด” เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติภูผายล ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานดูแล ครอบคลุมพื้นที่หลายตำบลของอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และบางส่วนของตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางฐานบัญชาการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ในเขตพื้นที่ภูพาน และอีสานเหนือ ช่วงทศวรรษ 2500-2520 มีความโดดเด่นชัดเจนในเรื่องของเรื่องราว (สตอรี่) ที่ว่าด้วยความขัดแย้งและการต่อสู้ทางความคิดของลัทธิทางการเมือง ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเขตภูพาน และอีสานเหนือกับรัฐไทย ทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ และมีสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาคและระดับโลกในช่วงเวลานั้น ซึ่งภายหลังความขัดแย้งได้คลี่คลายสงบลงในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันพี่น้องอดีตสหายได้ออกจากป่าและหันมาเป็นผู้ร่วมกันพัฒนาชาติไทย

View more


คณะศิลปศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมสมาธิเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา

 • 07 ธันวาคม 2566
 • 18:53:43
 • 796

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมสมาธิเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาด้วยการฝึกอบรมสมาธิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. - 12.00น. ณ อาคารสถาบันพลังจิตตานุภาพ 123 บ้านนาสมดี จังหวัดนครพนม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 40 คน และอาจารย์เข้าร่วม 3 คน

View more


ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง และรางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น

 • 25 พฤศจิกายน 2566
 • 19:21:52
 • 791

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง และ รางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น จากการแข่งกันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน“ถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม ในเขตภาคตะวันเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น และดำเนินการโดย สถาบันขงจื่อเเห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเเละอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดสอนภาษาจีนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 มหาวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยต่างชาติที่เข้าร่วม คือ ลาวและอินโดนีเซีย รวมทั้งหมด 15 มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง (คะแนนร่วมทั้ง3การแสดง) ดังนี้ 1.知识竞答 ตอบคำถามปัญหาภาษาจีน 1) นางสาวชรินรัตน์ โคตรปัจจิม 2) นางสาวธนัชชา พรามณี 3) นางสาวปนัดดา โพชราษฎร 4) นางสาวมนธิรา มหาราช 2.经典诵读 อ่านบทกวีจีน 1) นายวิทวัช เผิน 3.才艺展示 การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน 1) นางสาว อิสราภรณ์ ดวงดูสัน 2) นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วนอก 3) นางสาว มณฑกาญจณ์ เสนาสี 4) นางสาว จารวี ชินบูรณ์ 5) นางสาว อัปสร โยลัย 6) นางสาว ภิญญดา เภาไชย 7) นางสาว สินิทธา กลยนีย์ 8) นางสาวมาลินี จันทระ 9) นายธีระเทพ ไชยภูวงษ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา รางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น 1) นางสาวปรียากร บุญธรรม 2) ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 3) นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 4) นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง 5) ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ

View more


สาขาวิชา รัฐปรศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาพิเศษ

 • 23 พฤศจิกายน 2566
 • 18:12:44
 • 793

เมื่อวันที่ 23 พฤษศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในนามตัวแทนอาจารย์สาขาวิชารัฐปรศาสนศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบรรยาพิเศษ เรื่อง การปรับพฤติกรรมการทำงานในองค์กรต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤติกรรมองค์การ โดยได้รับเกียรติจาก นาวสาวจุฑารัตน์ คงเกษม ที่มีประสบการณ์การทำงานที่ประเทศออสเตรเลียว่า 10 ปี มาเป็นวิทยากร

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 • 12 พฤศจิกายน 2566
 • 18:27:12
 • 802

เนื่องด้วยชาวบ้านเนินสะอาด และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมทอดถวายกองกฐิน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยที่ได้ นำไปสร้างอุโบสถ และยกช่อฟ้า ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในนามตัวแทนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมทำโรงทานแจกอาหาร น้ำดื่ม และเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เมื่อเวลา 08.30น.

View more


มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

 • 31 ตุลาคม 2566
 • 21:50:41
 • 792

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมโดยนายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในหารลงนามครั้งนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษาในประเทศเร่งเรียนรู้ภาษาจีนให้ถึงระดับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติการค้า การลงทุน รวมทั้งมิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สองที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และประเทศจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้าและเศรษฐกิจ การลงทุน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬากับประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กำหนดให้การศึกษาทุกระดับการศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสอดรับกับนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยนครพนมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำความร่วมมือ เพื่อการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านอื่นๆร่วมกันต่อไป

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมทำบุญคณะครุศาสตร์ และวันสถาปนาคณะฯ

 • 01 ตุลาคม 2566
 • 20:50:52
 • 793

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ และรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ นางสภาพร คงเกษม ได้ไปร่วมงานทำบุญคณะครุศาสตร์ และวันสถาปนาคณะฯ ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 28 กันยายน 2566
 • 17:31:03
 • 789

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมบุคลากรในคณะ เข้าพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด) ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การสนับสนุนให้เปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ การเปิดรับรักนักศึกษาชาวต่างชาติของสาขาต่าง ๆ ในคณะ การใช้ทรัพยากรของอาคารเรียนร่วมกัน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ำประปา การปรับปรุงภูมิทัศน์ จราจรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาหอพัก โรงอาหารกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษาในเขตพื้นที่

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ทางคณะผู้บริหารจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้เร็วที่สุด เพื่อให้การพัฒนาดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารงานแบบ Professional

 • 13 กันยายน 2566
 • 22:19:30
 • 788

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารงานแบบ Professional สำหรับนักศึกษาคณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์อารีรัตน์ อุเทนวิเชียรปัญญา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


นักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ ม.ชนชาติยุนนาน

 • 28 สิงหาคม 2566
 • 17:17:50
 • 787

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นักศึกษาสาขาภาษาจีนรุ่น 64 ชั้นปีที่ 3 ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ ม.ชนชาติยุนนาน เป็นระยะเวลา 1 ปี ที่เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 11 คน

View more


ศิษย์เก่า สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • 25 สิงหาคม 2566
 • 16:59:28
 • 793

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวนิธินาถ สมหมาย (นักศึกษารหัส 62) นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 ในปีการศึกษา 2565 ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลพระราชทาน (จำนวน 10,000 บาท) ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาเกียรตินิยม โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีงานวันพระราชทานกำเนิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบ 60 ปี ณ อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

นางสาวนิธินาถ สมหมาย ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จบระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนโดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพ: งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี

View more


สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยภาคสนามของนักศึกษา หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาสังคม

 • 21 สิงหาคม 2566
 • 20:50:47
 • 796

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 34 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยภาคสนามกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน
          กิจกรรมนี้คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “แม่น้ำโขง ชีวิตแม่น้ำและชีวิตผู้คน” ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาแม่น้ำโขงในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ มิติของการพัฒนาแม่น้ำโขง ผลกระทบ ความล้มเหลวและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแม่น้ำโขงในฐานะพรมแดน ชาติสมัยใหม่ รัฐ ประเทศและสถานะบุคคล กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อวิจัยของนักศึกษา 2 สถาบัน ซึ่งจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรงงาน เพศและวัย ความเชื่อ และการจัดการ การนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเด็นทั้งประสบการณ์การทำวิจัยภาคสนาม อย่างเช่น การเลือกหัวข้อ แนวคิดหรือทฤษฎีการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคและกลยุทธ์การทำวิจัย ประโยชน์ของงานวิจัย และประมวลภาพรวมกระบวนการทำงานวิจัยภาคสนามของนักวิจัยสายสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญตามวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนอย่างอบอุ่น
          ทั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันมีแผนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันในระยะต่อไป ทั้งความร่วมมือการทำวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัยภาคสนามระหว่างนักศึกษา ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคตร่วมกันด้วย

View more


คณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดงาน Open House ครั้งที่ 2

 • 10 สิงหาคม 2566
 • 18:14:46
 • 792

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันทักษะความสามารถ และกิจกรรมทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ OPEN HOUSE FLAS NPU ครั้งที่ 2 การจัด โครงการประกวดทักษะและความสามารถทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย OPEN HOUSE FLAS NPU ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในการจัดโครงการครั้งที่ 1 นั้น ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้จัดต่อเนื่อง เพื่อบริการทางวิชาการให้กับสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมปลายได้แสดงถึงศักยภาพทางด้านทักษะและความสามารถทางวิชาการในทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปผ่านกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ 3) เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายนอก

View more


นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

 • 02 สิงหาคม 2566
 • 22:48:06
 • 790

มื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ พลทิพย์ นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยการให้ความช่วยเหลือแกนนำชุมชนพัฒนาข้อเสนอโครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนและชุมชนในเขตตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดโพธสว่างพัฒนาราม บ้านคำสว่าง หมู่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

                กระบวนการบริการวิชาการในครั้งนี้ได้ช่วยแกนนำกลุ่ม/องค์กรชุมชนได้เรียนรู้และปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมันสำปะหลัง กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเลี้ยงวัวและปลูกหญ้า กลุ่มเลี้ยงหมูและอาหารหมู กลุ่มเลี้ยงตั๊กแตร กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน กลุ่มป่าหัวไร่ปลายนา กลุ่มเพาะพันธุ์ต้นกล้า กลุ่มแปรรูปเห็ด โดยมุ่งหวังว่ากลุ่มเหล่านี้จะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชนและท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นพยาน ลงนาม MOU สสส. เสริมงานภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน สู่การต่อยอดงานวิจัยในอนาคต

 • 25 กรกฎาคม 2566
 • 03:54:07
 • 792

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม โดย นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้แทน และ ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นพยาน กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทน ข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่และสนับสนุนงานด้านวิชาการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาวะ (องค์กรที่รับทุน สสส.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม

            ขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย 1) ความร่วมมือด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยการสนับสนุนการบริการแก่สังคม การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2) การสนับสนุนงานวิชาการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาวะ (องค์กรที่รับทุนจาก สสส.) ในภาคอีสาน 3) สนับสนุนการวิจัย การสรุปบทเรียนการทำงานของภาคีเครือข่ายสุขภาะวะ-คอีสาน โดยความร่วมมือมีระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามทั้งสองฝ่าย และสามารถยกเลิกหรือต่ออายุข้อตกลงตามความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย

             เพื่อให้ข้อตกลงเกิดรูปธรรมและเกิดผลลัพธ์ ดังวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ สสส.จึงได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินโครงการด้านบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ชื่อโครงการเชื่อมประสานโครงการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะ ภาคอีสาน วงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท มีเป้าหมายการสร้างเครือข่ายกลุ่มคนทำงานด้านสุขภาวะและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นขับเคลื่อน 6 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประเด็นเด็กและยาวชน ประเด็นสังคมสูงวัย ประเด็นสุขภาพจิต ประเด็นอาหารปลอดภัย และประเด็นแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด โดยอธิการบดีได้มอบอำนาจให้ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

             การทำบันทึกข้อตกลงนี้ จึงเป็นการเปิดรับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนครพนม กับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่ การบริการวิชาการให้กับสังคมและต่อยอดไปสู่งานวิจัยและการเรียนการสอนต่อไป

View moreคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทำความสะอาด ลานพนมนาคา พระยาศรีสัตตนาคราช หลังจบงาน เทศกาล

 • 15 กรกฎาคม 2566
 • 02:59:07
 • 795

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ดร .วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดี คณะศิลปศาสตรฺ์และวิทยาศาสตร์ พร้อม สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก อบต .ท่าค้อ นายก อบต.รามราช การร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ลานพนมนาคา พระยาศรีสัตตนาคราช หลังจบงาน เทศกาล ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมการในกิจกรรมงานบวงสรวง

View more


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม ร่วมบริจาคโรงทาน งานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2566

 • 10 กรกฎาคม 2566
 • 16:15:55
 • 793

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์) ร่วมกิจกรรมบริจาคโรงทานแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2566 ณ ลานพนมนาคา เขตเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมืองนครพนม เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปะ วัฒธรรม ของจังหวัดนครพนม

View more


นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พบ ภาคธุรกิจและผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดนครพนม

 • 11 มิถุนายน 2566
 • 17:37:34
 • 796

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พบ ภาคธุรกิจและผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดนครพนม เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือของภาคเอกชนในจังหวัดนครพนมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 • 10 มิถุนายน 2566
 • 16:55:34
 • 792

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย(ต้นกันเกรา)

 • 10 มิถุนายน 2566
 • 16:30:24
 • 794

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย(ต้นกันเกรา) โดยได้ปลูกต้นกันเกราในบริเวณด้านหน้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการปลูกต้นกันเกรารวมทั้งที่ปลูกก่อนหน้านี้แล้วรวมเป็นจำนวนที่ 20 ต้น

View more


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หารือแนวทางความร่วมมือกระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่และการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายภาคอีสาน

 • 05 พฤษภาคม 2566
 • 23:13:07
 • 787

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 4 คน เข้าพบอาจารย์สมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่และการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายภาคอีสานขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ พลทิพย์ และคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ และอาจารย์ตรีนุช คำทะเนตร ร่วมหารือด้วย

           สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) มีบทบาทในการสร้างกลไกเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายสุขภาวะในระดับภูมิภาค ซึ่งกระบวนการดำเนินงานจะเชื่อมโยงกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสุขภาวะในแต่ละภูมิภาค ดำเนินภารกิจหลัก 3 ประการ คือ 1) ขยายเครือข่าย โดยการสร้างกลไกร่วมในการพัฒนางานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่สร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะในแต่ละภูมิภาค 2) ยกระดับการทำงาน โดยสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผนยกระดับการทำงานในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะในพื้นที่และการจัดเวทีวิชาการสาธารณะร่วมกัน และ 3) สร้างความผูกพันภาคี โดยมุ่งเน้นให้ภาคีเครือข่ายรู้จักกัน สร้างการมีส่วนร่วมและเกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย และ สสส.

           ทั้งนี้ จากการหารือในครั้งนี้ได้แนวทางและวิธีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) และมหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ 1) สนับสนุนงานวิชาการ ทั้งการหนุนเสริมข้อมูลทางวิชาการและหนุนเสริมศักยภาพภาคี 2) เชื่อมร้อยเครือข่าย โดยการออกแบบกิจกรรม/กระบวนการเพื่อเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย 3) จัดทำฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลภาคี องค์ความรู้ พื้นที่แหล่งเรียนรู้สำคัญ ฯลฯ และ 4) การสื่อสารกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่และการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสานทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารสังคมสาธารณะภายนอก และเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเกิดรูปธรรมร่วมกัน จึงจะมีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคมระยะต่อไป

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ทางการวิจัยและวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม และ Northern lllinois University

 • 25 เมษายน 2566
 • 22:34:12
 • 793

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ซึ่งผู้อำนวยการของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สนใจที่จะสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการกับมหาวิทยาลัยนครพนม

                ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ทางการวิจัยและวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม และ Northern lllinois University ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา, ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, ผศ.ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี, อาจารย์ ดร.สุริยา คำหว่าน, อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ, อาจารย์สิริยาพร สาลีพันธ์, อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์ และอาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา

                เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศิลป์ทวี ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร เข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

 • 11 เมษายน 2566
 • 18:37:34
 • 793

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 4 ผศ.ดรวรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดร.อนุวัฒน์ พลทิพย์ เข้าพบนายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์) เพื่อเชื่อมประสานภาค๊เครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน เพื่อดำเนินโครงการ โดยมีแผนหารือความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้มอบหมายแนวทางให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการยกร่างข้อเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยผู็สูงอายุ และสถาบันัฒนาภาวะผู้นำเพื่อนำไปสู่การพิจารณาดำเนินการต่อไป

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม"การให้ความรู้ทางด้านกฎหมายภาษี ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้”

 • 10 มีนาคม 2566
 • 14:33:38
 • 793

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30น. อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้ความร่วมมือของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ณ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในโครงการประกอบด้วยการอบรม”กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ความเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนควรรู้” ทำความรู้จักกับ กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินประเภทใดที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณอย่างไร ต้องชำระภาษีอย่างไร และที่ไหน เป็นต้น

View more


คณะศิลปศาสตร์ฯจัดโครงการ : บริการวิชาการต่อสังคม

 • 21 กุมภาพันธ์ 2566
 • 21:04:34
 • 791

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้นำบุคคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันจัดโครงการ : บริการวิชาการต่อสังคมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการบรรยายกฏหมายใกล้ตัว “ท่องโซเชียลปลอดภัย โพสอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย” โดย อาจารย์ชไมพร ไทยดำรงเดช และคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และ ออกบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะฯ ให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมสนุกๆ เพื่อแจกของรางวัลมากมาย ณ ห้องประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สสจ.นครพนม

 • 17 กุมภาพันธ์ 2566
 • 18:05:29
 • 787

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00น. ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมอาจารย์ในคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน ณ ห้องประชุมศิลป์ทวี ชั้นM คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House FLAS NPU 2023

 • 09 กุมภาพันธ์ 2566
 • 16:48:53
 • 790

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การแข่งขันทักษะความสามารถ และกิจกรรมทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ OPEN HOUSE FLAS NPU 2023 ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การจัดโครงการครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ระบุว่า“มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน “ และสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ เป็นการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเชี่ยวชาญ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่สามารถสร้างเครือข่าย ของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู นักศึกษา และคณาจารย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน

รูปแบบของการจัดงานครั้งนี้ มีหลากหลายรูปแบบ และมีความน่าสนใจตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะสามารถสร้างการเรียนรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี

View more


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

 • 18 ธันวาคม 2565
 • 17:54:37
 • 793

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2565

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรียนชุมชนเทศบาล3

 • 10 มีนาคม 2566
 • 07:49:51
 • 792

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 ümraniye escort mecidiyeköy escort istanbul escort şişli escort şişli escort

View more


โครงการอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีนในจังหวัดนครพนม

 • 10 มีนาคม 2566
 • 07:57:51
 • 792

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยภาษาจีน ร่วมกันจัด โครงการอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีนในจังหวัดนครพนม ในวันพุธที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสถาบันทางการศึกษาทั้งสองแห่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันและสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดทางการศึกษาในอนาคต taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort

View more


สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาดูงาน สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย กับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 10 มีนาคม 2566
 • 07:04:52
 • 794

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาดูงาน สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย กับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม istanbul escort ümraniye escort kadıköy escort vip escort mersin escort istanbul escort

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 350 ตัว

 • 10 มีนาคม 2566
 • 07:11:52
 • 799

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บริจาคเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 350 ตัว ให้กับ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม, สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม, โรงเรียนบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์, โรงเรียนบ้านสร้างหิน, โรงเรียนอุเทนพัฒนา, โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา, โรงเรียนบ้านหนองญาติ จำนวนหน่วยงานละ 50 ตัว ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort

View more


ผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • 10 มีนาคม 2566
 • 07:19:52
 • 792

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มาศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม sex shop istanbul escort işitme cihazı sex shop sex shop

View more


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมกิจกรรมการแสดงในงานฉลองสมโภชเจ้าพ่อหมื่น

 • 10 มีนาคม 2566
 • 07:27:52
 • 803

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมกิจกรรมการแสดงในงานฉลองสมโภชเจ้าพ่อหมื่น sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ

 • 08 พฤศจิกายน 2565
 • 21:55:25
 • 793

เมื่อวันที่ 7 พฤษศจิกายน 2565 เวลา09.30น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ เนื่องในโอกาศ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม

            และเวลา 10.00 น. ได้เข้าพบกับ ผอ.สินธ์ สิงห์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาศได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ หรือพนักงานครูและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 07 พฤศจิกายน 2565
 • 20:48:53
 • 791

เมื่อวันที่ 4 พฤษศจิกายน 2565 เวลา 14.00น. ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ หรือพนักงานครูและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึงจัดโดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

             สืบเนื่องจาก สถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ.2558 และระเบียบหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามแนวทางของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี พ.ศ.2551 โดยจุดเด่นสาคัญของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การมีทรัพยากรทางการศึกษา และตั้งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น จึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

             มหาวิทยาลัยนครพนม โดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จึงได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงำนครูและกำรจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ...72.... คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังนี้
             1. เพื่อให้ข้าราชการ หรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่รับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นให้มี ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพทางการศึกษาท้องถิ่น
             2. เพื่อให้ทราบสาระสาคัญ ขั้นตอน และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             3. เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทาและการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)
             4. เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทาและการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (๓ ด้าน) และผลงานทางวิชาการและข้อสังเกตการประเมินผลงานทางวิชาการ
             5. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีตามแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

View more


ม.นครพนม ลงนาม MOU กับ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่

 • 03 พฤศจิกายน 2565
 • 20:57:52
 • 808

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยมี ดร.พรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพน เป็นผู้แทนฝ่ายของมหาวิทยาลัยนครพนม และจ่าสิบเอกเสน่ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีธาตุพนมใต้ เป็นผู้แทนฝ่ายของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

           พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน โดยใช้พื้นที่จำนวน 10 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ในการสนับสนุนพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนความร่วมมือด้านการบริการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง เป็นการนำองค์ความรู้จากการวิจัย นวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีกรอบระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ร่วมเป็นสักขีพยาน

           นอกจาก พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ คณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จากนางรำจิตอาสาเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ และการแสดงรำเพื่อสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมชมการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ที่นำมาออกบูธจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ในงานด้วย

View more


สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด สระน้ำ ทางเข้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 02 ตุลาคม 2565
 • 18:01:25
 • 793

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษา สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำความสะอาด สระน้ำ ทางเข้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 02 ตุลาคม 2565
 • 18:20:22
 • 799

ภาพบรรยากาศการประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


นักศึกษาสาขานิติศาสตร์เข้ารับทุกการศึกษาจากภาคเอกชน

 • 28 กันยายน 2565
 • 18:38:12
 • 794

             วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับคุณสมชาติ ธรรมโภคิน พร้อมภรรยา ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยนครพนม

             ในการนี้ได้คุณสมชาติ ธรรมโภคิน ได้นำทุนการศึกษา มามอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยน.ส.สนิสา อ้นมา นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่สองได้รับทุกในครังนี้ โดยทุนนี้เป็นทุนต่อเนื่อง ปีละ 15,000 บาท จนจบการศึกษา

View more


ม.นครพนม บันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนครพนม

 • 26 กันยายน 2565
 • 16:47:24
 • 807

ม.นครพนม บันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนครพนม

          วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมบันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยนครพนม” เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน โดยการจัดสรรทรัพยากร แต่ละฝ่ายที่มีอยู่ให้เกิดร่วมกันสูงสุด ตามหลักของความร่วมมือและข้อตกลงในความร่วมมือกัน ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ม.นครพนม บันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี(ประเทศไทย)โดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า

 • 26 กันยายน 2565
 • 16:49:19
 • 797

ม.นครพนม บันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี(ประเทศไทย)โดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า กับ มหาวิทยาลัยนครพนม”
          วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมบันทึกลงนาม MOU “ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี(ประเทศไทย) โดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า กับ มหาวิทยาลัยนครพนม” เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยการจัดสรรทรัพยากร แต่ละฝ่ายที่มีอยู่ให้เกิดร่วมกันสูงสุด ตามหลักของความร่วมมือและข้อตกลงในความร่วมมือกัน ณ ห้องพนมพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม

 • 22 กันยายน 2565
 • 23:29:10
 • 795

ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ,อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดยมีนายภานุพงษ์ วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 โครงการฝึกอบรมเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในการป้องกันตัวและเฝ้าระวังอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมอบรม มีผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ภาพ : สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนครพนม ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ (ทุนระดับปริญญาตรี)

 • 22 กันยายน 2565
 • 22:17:53
 • 794

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.30น. อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวนันทภัค ต้นโพธิ์ นักวิชาการศึกษา และ นางสาวช่อผกา อุปเสน นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ (พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร) ทุนระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี และกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4) ประจำปี 2565 จาก นางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

View more


ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประชุมประสานความร่วมมือปรึกษาหารือเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาจังหวัดนครพนม

 • 05 กันยายน 2565
 • 18:30:38
 • 796

ผู้บริการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ท่านคณบดี ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ ได้ต้อนรับ คุณวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาประชุมประสานความร่วมมือปรึกษาหารือเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาจังหวัดนครพนม ทั้งภาครัฐ/เอกชน/การศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมศิลป์ทวี ชั้นM คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


ผู้บริหารและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย ผลงานดีเด่น

 • 25 สิงหาคม 2565
 • 17:28:53
 • 792

ผู้บริหารและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย ผลงานดีเด่น ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม(หลังใหม่)

View more


โครงการค่ายละครภาษาอังกฤษ (English Drama Camp) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 • 10 สิงหาคม 2565
 • 22:32:39
 • 791

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการค่ายละครภาษาอังกฤษ (English Drama Camp) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ

              โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย กิจกรรมในภาคเช้าประกอบด้วย การชมวิดิทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมและวิดิทัศน์แนะนำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ราชันย์ คูรานา หัวหน้าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมแนะนำกิจกรรมศูนย์ฯ และโปรแกรม English Discoveries การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศาลจำลอง และสำนักวิทยาบริการ และมีพี่ ๆ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษพาน้อง ๆ ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice-breaking activities)

              กิจกรรมในภาคบ่าย คือ กิจกรรม English Drama Camp: Using Drama to Improve Speaking Skills วิทยากรโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บรรยายในหัวข้อและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ Animal character activity, Play introduction, Practice (Group work), Act out on stage, และ Reflection and Wrap up ทั้งนี้ มีนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนเลิงนกทาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 70 คน

View more


พิธีไหวครู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 • 03 สิงหาคม 2565
 • 22:30:16
 • 793

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View moreบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนม.นครพนม ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 01 สิงหาคม 2565
 • 21:45:06
 • 789

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยนายปิยะรัตน์ บุตรศรี หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ วางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกร ทำให้ทุกคนได้รับการสนับสนุน การพัฒนาทั้งในด้านทักษะและด้านอาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราโชบายที่ทำให้ประชาชนทุกคนมีความรักความสามัคคี รู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แห่งความสุขต่อสังคมและประเทศชาติ

ภาพ: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ฯได้รับรางวัลพระราชทาน การนำเสนอสรุปผลการนำเดินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

 • 01 สิงหาคม 2565
 • 21:23:01
 • 789

ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ฯได้รับรางวัลพระราชทาน การนำเสนอสรุปผลการนำเดินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา กลุ่มดีเด่น ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปีที่ 20 ระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

              ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยมีสมาชิกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชมรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ตลอดจนสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายชมรม ฯ และเครือข่ายภาคชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น TO BE NPU ร่วมใจรับใช้สังคม ส่งเสริมให้สมาชิกทำกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมช่วยเหลือสังคม TO BE NPU ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย TO BE NPU ช่วยกันสรรสร้างเศรษฐกิจ สนับสนุนให้สมาชิกได้เรียนรู้และฝึกการเป็นผู้ประกอบการโดยการผลิดสินค้าไปจำหน่ายในโอกาสต่าง ๆ เกิดรายได้ระหว่างเรียน TO BE NPU เติมฝันดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมการประกวดดนตรี ร้องเพลง เพื่อสานฝันสู่เส้นทางการเป็นศิลปิน TO BE NPU ให้ความสำคัญกับการปกครองระบบประชาธิปไตย TO BE NPU ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชันภายในมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประจำทุกปี ผ่านกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE อีกทั้งได้ตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ อาคารบรรณราชครินทร์ ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ เช่น ปัญหาการเรียน ความรัก ยาเสพติดเป็นต้น ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว

ภาพ: ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันพรรษา ประจำปี 2565

 • 27 กรกฎาคม 2565
 • 22:48:17
 • 793

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาสาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด จังหวัดนครพนม

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำบุญคณะเนื่องในวาระสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 26 กรกฎาคม 2565
 • 20:00:42
 • 790

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำบุญคณะเนื่องในวาระสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา ม.อุบลฯ

 • 24 กรกฎาคม 2565
 • 16:03:41
 • 793

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาประเด็นการพัฒนาร่วมกับนักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเด็นที่ร่วมพูดคุยกันได้แก่
- ประเด็นที่1 โควิด-19 ผลกระทบและการปรับตัว
- ประเด็นที่ 2 เกษตรทรัพยากร ผู้ประกอบการ และการพัฒนาชนบท
- ประเด็นที่ 3 สังคมสมัยใหม่ ความเชื่อ บริโภคนิยม โลกออนไลน์ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ

 • 19 กรกฎาคม 2565
 • 18:57:05
 • 797

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

              รายชื่อคณะกรรมการประเมิน
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
2.อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)
3.อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศาลแรงงานภาค 4 จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยน ประจำปี พ.ศ. 2565

 • 18 กรกฎาคม 2565
 • 22:12:37
 • 806

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติสาสตร์ ร่วมกับ ศาลแรงงานภาค 4 ได้จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

              การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในหลักกฎหมายให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ได้เข้าใจถึง การไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล

              ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทของศาลให้มีประสิทธิภาพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติสาสตร์ ร่วมกับ ศาลแรงงานภาค 4 จึงได้จัดให้มีโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจัดบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทย์ การไกล่เกลี่ยนก่อนฟ้อง รวมถึงการไกล่เกลี่ยออนไลน์ แก่นักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในหลักกฎหมายหากต้องทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือช่วยเหลือผู้ที่มีความขัดแย้ง ให้สามารถเจรจาตกลงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อยุติข้อขัดแย้งได้

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCR

 • 01 กรกฎาคม 2565
 • 17:19:42
 • 794

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCR

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าหารือ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทย์

 • 29 มิถุนายน 2565
 • 19:32:21
 • 796

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และอาจารย์ นายแพทย์ ชัยมงคล จันทศ พร้อมคณะ เข้าหารือ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทย์ ในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม สานต่อเจตนารมณ์ บันทึกความร่วมมือมหาวิทยาลัยนครพนมสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่

 • 21 มิถุนายน 2565
 • 22:04:16
 • 788

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือในการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมี ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือกับ นายภานุพงษ์ วงจำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

                    การลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อบันทึกความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนครพนม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และหนึ่งในนั้น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งทางคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะให้การสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับบันทึกความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนครพนม อาทิ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ การศึกษาประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนทั้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบล รวมทั้งชมรมผู้สูงอายุในตำบลท่าลาด

                    ขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ก็จะให้การสนับสนุนด้านพื้นที่และ กลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ได้เห็นพ้องความร่วมมือที่จะทำให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกันตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน และเกิดรูปธรรมในอนาคตต่อไป

                   ซึ่งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือดังกล่าว มีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนท้องถิ่นจาก 8 หมู่บ้านในตำบลท่าลาด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

View more


กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ประจำปีการศึกษา 2565

 • 17 มิถุนายน 2565
 • 17:28:28
 • 816

กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17-20 มิถุนายน 2565

View more


ม.นครพนม ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ส่งเสริมกิจกรรมและบูรณาการด้านวิชาการแก่สังคม

 • 16 มิถุนายน 2565
 • 22:45:13
 • 789

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกความเข้าใจกับนางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยนครพนม มีนายสาธิต ด้วงคำภารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนาวสาววิภารัตน์ ไชยต้นเทือก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นพยานฝ่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

           ซึ่งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดเครือข่ายด้านวิชาการ องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสร้างกิจกรรมและบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมในลำดับต่อไป โดยมีกรอบระยะเวลาของการลงนามบันทึกความเข้าใจ 5 ปี

View moreมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกความร่วมมือทาววิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเกริก

 • 30 พฤษภาคม 2565
 • 22:19:58
 • 787

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กับ มหาวิทยาลัยเกริก ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

                โดยวัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือกันครั้งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือทางการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและคณาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งระหว่างคณะและระหว่างมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการให้สอดคล้องกันอย่างบูรณาการทางการศึกษา อันจะเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยเกริกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาจีน และมุ่งเน้นการจัดการศึกษา โดยเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในคณะต่าง ๆ ให้มีความเป็นสากลมากอย่างขึ้น จึงเห็นชอบร่วมกันทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการศึกษาต่อไป

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถ.จ.นครพนม จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล เสริมความมั่นคงในวิชาชีพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 • 18 พฤษภาคม 2565
 • 17:29:01
 • 794

ม.นครพนม ร่วมกับ สถ.จ.นครพนม จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล เสริมความมั่นคงในวิชาชีพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 เพื่อนำทักษะความรู้ไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในวิชาชีพ โดยมี ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีอาจารย์กาญจน ศาลปรีชา หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวรายงาน

          อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา เปิดเผยว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ได้ประกาศแก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบหลักการ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า ความมั่นคงในวิชาชีพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมกัน รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต ซึ่งมีผู้สนใจเข้าอบรมกว่า 100 คน

          นอกจานี้ ยังได้รับเกียรติจากนายสราวุธ วังริยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายแสงจันทร์ ดวงระหว้า นิติกรชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การบริหารงานบุคคลตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับอาวุโส-ชำนาญการพิเศษ ,การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานจ้าง การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการพนักงานท้องถิ่น และกรณีการฟ้องศาลปกครอง และการแก้คำฟ้องศาลปกครองตามกรณีต่าง ๆ ,การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (โครงสร้างส่วนราชการ ระดับตำแหน่ง และการปรับปรุงตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และแนวทางการจัดตั้งฝ่ายหรือกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อปรับปรุงตำแหน่งอำนวยการกองต้นเป็นตำแหน่งอำนวยการกลาง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมแม่โขงเฮอลิเทจ อ.เมือง จ.นครพนม

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อบต.มหาชัย จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

 • 10 มีนาคม 2566
 • 07:22:51
 • 795

ม.นครพนม ลงนามร่วมมือ อบต.มหาชัย สร้างเครือข่าย เสริมพลังความรู้และศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ในพื้นที่

           วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ชั้น 2 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Mahachai Smart Leader (MSL) : การเสริมพลังความรู้และศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เป็นประธาน มี ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน

          ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะเฉพาะด้านให้กับผู้นำท้องที่และท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลมหาชัย เพื่อสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการผลิตงานวิจัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการแก่สังคมให้กับชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมจน ถึงระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีโครงการย่อย 4 โครงการ คือ Mahachai Smart Leader (MSL) : การเสริมพลังความรู้และศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ ,โครงการส่งเสริมการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมหาชัย ,โครงการเสริมสร้างศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลมหาชัย และโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลมหาชัย ซึ่งมีผู้นำท้องที่และท้องถิ่น จำนวน 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลมหาชัย และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยเข้าร่วมโครงการ

          ภายในโครงการมีกิจกรรม การบรรยายความรู้ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำที่ดีเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,“กฎหมายเบื้องต้นสำหรับผู้นำชุมชน” และคลินิกกฎหมาย โดย อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม อ.ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา และคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ และกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม “เราจะมีบทบาทสร้างชุมชนและท้องถิ่นของเราที่พึงปรารถนาได้อย่างไร” (ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) โดย อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี และคณาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2565

          ขณะเดียวกัน ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริการวิชาการแก่สังคม กับองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้นำผู้เข้าอบรมร่วมกันปลูกไม้สักทอง ไม้ประดู่ และต้นขี้เหล็ก ที่บริเวณห้วยจิกเนิ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ istanbul escort şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort tbilisi escort izmir escort

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ“การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีจุดเน้นสำคัญ สานพลังภาคียุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม”

 • 20 เมษายน 2565
 • 22:13:43
 • 791

วันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมโพนสวรรค์ โรงแรมพักพิงอิงโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเปิดตัวโครงการ“การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีจุดเน้นสำคัญ สานพลังภาคียุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม” ซึ่งจัดโดยหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship)จังหวัดนครพนม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 สำนักสร้างสรรค์โอกาส

        โดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในนามที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีจุดเน้นสำคัญ สานพลังภาคียุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม กล่าวว่า สืบเนื่องจากภาคีเครือข่ายวิชาการ ภาคประชาสังคมและส่วนราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะกลไกคณะทำงานหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดนครพนม โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สำนัก 6 สำนักสร้างสรรค์โอกาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ 2 ประเด็นหลัก คือ 1.ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ เกิดการเชื่อมประสานระหว่างภาคียุทธศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม ภายใต้วาระ “ผู้สูงอายุสุขภาพดี” และ 2.ประเด็นการจัดการขยะ โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ปริมาณขยะในจังหวัดนครพนมลดลงร้อยละ 5 และเกิดโมเดลการจัดการขยะระดับเมืองรองภายใต้แนวคิด “สร้างเมืองสะอาดสู่การจัดการขยะระดับเมืองรอง”

        ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครพนม โดยการดำเนินโครงการฯ จะมีการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับชุมชน องค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ โดยกระจายทั้ง 12 อำเภอในจังหวัดนครพนม

        ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดเวทีเปิดตัวโครงการฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปและสังคมสาธารณะในจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ได้รับรู้กระบวนการ แนวทางการขับเคลื่อน เงื่อนไขการรับโครงการย่อยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อเตรียมออกแบบกระบวนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

        สำหรับความเป็นมาของโครงการดังกล่าวนี้ หลังสำรวจพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 13.56 ขณะที่ปริมาณขยะประมาณ 2.7 แสนตันต่อปี ดังนั้น หน่วยจัดการจังหวัด ระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดนครพนม จึงเกิดจากการรวมตัวของภาควิชาการ ภาคราชการ และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่เป็นตัวแทน สสส.ในการเป็นกลไกระดับจังหวัดที่มีขีดความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นสุขภาวะของพื้นที่ เริ่มดำเนินงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนในจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน

        โดยมีผลการดำเนินงานในปีที่ 1 พ.ศ.2564 ได้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับชุมชน องค์กร จำนวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ และประเด็นการจัดการขยะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 โครงการ ผลลัพธ์ได้เกิดรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ เกิดพื้นที่ต้นแบบที่พร้อมยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และเกิดรูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชน ปรากฏว่ามีชุมชนและสถานประกอบการเข้าร่วม 6,363 ครัวเรือน พบว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ขยะลดลงร้อยละ 15 เกิดโมเดลระดับเมืองรอง 1 โมเดล

        เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 พ.ศ.2565 จึงเป็นการต่อยอดจากการดำเนินงานใน 2 ประเด็นเดิม ได้แก่ 1.ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมและติดบ้าน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ออกกำลังกาย,อาหาร,น้ำดื่ม,ไม่สูบบุหรี่,ไม่ดื่มแอลกอฮอล์)ร้อยละ 80 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดของจังหวัดนครพนม โดยจะสนับสนุน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณโครงการละ 60,000 บาท ประเภทที่ 2 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 5 โครงการ งบประมาณโครงการละ 125,000 บาท ประเภทที่ 3 ระดับ อปท.และ รร.ผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็ง งบประมาณโครงการละ 130,000 บาท และ ประเภทที่ 4 ระดับศูนย์เรียนรู้ จำนวน 2 โครงการๆละ 155,000 บาท.

View more


มหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกความร่วมมือทาววิชาการ และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 • 19 เมษายน 2565
 • 20:34:55
 • 791

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกความร่วมมือทาววิชาการ ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มีนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 4, ว่าที่ร้อยตรีถิระวัฒน์ จำปาไชยศรี ประธานสภาทนายความจังหวัดนครพนม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม, ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และนายเจษฎา ไชยตา หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน การลงนามฯ ในครั้งนี้ มีนายวิทยาทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์,นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ, ดร.ธนพล คงเจี้ยง ที่ปรึกษานายกสภาทนายความและที่ปรึกษาเลขานุการ รมต ว่าการกระทรวงยุติธรรม และว่าที่ร้อยตรีกฤษดา กฤตเมธานนท์ ทีปรึกษานายกสภาทนายความ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ

      ทั้งนี้ แนวทางความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิต ด้านนิติศาสตร์ ที่มีความตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่อันสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาคกัน

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดมหกรรมส่งเสริมความรู้“การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

 • 04 เมษายน 2565
 • 18:55:32
 • 790

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครพนม จัดมหกรรมส่งเสริมความรู้ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อขยายผลในระดับพื้นที่และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมีวิทยากรตัวคูณที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ทำหน้าที่อบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 56แห่งและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศสปชต.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง 77 จังหวัด ในฐานะภาคีหุ้นส่วนถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1ผ่านการจัดอบรม 2 หลักสูตร ส าหรับ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ หลักสูตร “พลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย” สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป และหลักสูตร “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” สำหรับกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีก าหนดการเปิดการอบรมผ่านระบบออนไลน์(Application Zoom) ในวันที่ 2 เมษายน 2565 และจัดการอบรมขยายผลในระดับพื้นที่ให้กับประชาชนและเยาวชนทั่วไป ในวันที่ 2-3 เมษายน 2565

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนม.นครพนม เข้าร่วมโครงการ "ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ"

 • 17 มีนาคม 2565
 • 17:13:28
 • 791

จังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม และ สำนักงานพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมโครงการ "ผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกิจกรรมนี้ จะจัดระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 ถึงเดือน สิงหาคม 2565 ในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ หรือแรม 15 หรือ แรม 14 คำ ณ วัดต่างๆ 16 วัด จำนวน 16 ครั้ง

         ในวันพฤหัสบดีที่17 มีนาคม 2565 จัดเป็นครั้งที่ 7 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และกิจกรรมครั้งนี้ได้มีรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี และ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมด้วย ณ วัดโฆษะมังคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

View more


ม.นครพนม MOU หัวเว่ย เทคโนโลยี่ เพิ่มทักษะด้านไอทีแก่นักศึกษาและบุคลากร มุ่งสู่การเป็น SMART University

 • 07 มีนาคม 2565
 • 16:34:44
 • 799

วันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ Mr. Justin Fan รองประธานอาวุโส ฝ่ายโซลูชั่นและการตลาด กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม นำไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะและโซลูชั่น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธี ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยนครพนม มีนโยบายการพัฒนาสู่การเป็น SMART University ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายจังหวัดนครพนมที่จะเป็น SMART CITY ดังนั้นการร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มทักษะด้านไอทีแก่นักศึกษาและบุคลากร ได้บูรณาการนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้พร้อมสำหรับการปรับสู่โลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ การเก็บข้อมูลด้วยคลาวด์ การสร้าง Big Data และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยกันผลักดันและสร้างแนวคิดการมีโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายใต้ MOU ฉบับนี้มีขอบเขตระยะเวลา 1 ปีในการทำงานร่วมกัน โดยจะมีการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านไอที ส่งเสริมการฝึกงาน และต่อยอดการทำงานระหว่าง 2 สถาบันในอนาคตต่อไป"

ด้านนายวรวิทย์ จำปาไชยศรี รองประธานอาวุโส ฝ่ายอุตสาหกรรมการศึกษาและการแพทย์ กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "การจับมือกับมหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งนี้ ทาง บริษัทหัวเว่ย จะเข้ามาช่วยยกระดับสมรรถนะด้านไอที โดยการอบรมนักศึกษาและบุคลากร ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงข่ายระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการเรียนรู้ให้ก้าวกระโดดในโลกดิจิทัลให้ล้ำสมัยมากขึ้น"

ด้านMr. Justin Fan รองประธานอาวุโส ฝ่ายโซลูชั่นและการตลาด กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนครพนมที่ให้บริษัทหัวเว่ยเข้ามาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยโดยนำระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันยุคดิจิทัลที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว”

ภายในงานได้มีการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับสถาบันการศึกษา โดยนายอรรคเดช พิมพา senior account representative พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) และคณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์.

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


อบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภา และการจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท้องถิ่น และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น”

 • 04 มีนาคม 2565
 • 16:55:37
 • 794

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภา และการจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท้องถิ่น และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความข้าใจของบทบาทการทำหน้าที่ในตำแหน่งของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายนายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน มี อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ 1 โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิณ เพื่อเตรียมเปิดสถานศึกษา แบบ onsite

 • 07 มกราคม 2565
 • 18:58:28
 • 799

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สำราญวิเศษ และ ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ ได้ตอนรับคณะกรรมการประเมินการเปิดสถานศึกษา แบบ onsite เพื่อเข้ารับการประเมิณและปฏิบัติตนเมื่อถึงเวลาเปิดการเรียนการสอน ซึ่งการประเมิณเบื้องต้นในครั้งนี่คณะศิลปศาสตร์ได้ผ่านเกณฑ์ในการประเมิณจากคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งจะมีการเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ประจำจังหวัดต่อไป

View more


ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาวันแรก ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 11 ธันวาคม 2564
 • 17:16:59
 • 791

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันแรก วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


ม.นครพนม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ

 • 07 มีนาคม 2565
 • 16:39:34
 • 791

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ,คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" โดยมีพลเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน มีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พลเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับว่าเป็นบทบาทสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ที่จะทำให้มีนักวิชาการและบุคคลมากมายได้หันมาให้ความสนใจในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ หลากหลายแง่มุม ซึ่งกิจกรรมตรงนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นเวทีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ความรู้ด้านอื่น ๆ ตลอดจนเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้าน ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งผลงานดังกล่าวจะนำไปสู่การสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ว่า "พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม" และการพัฒนาประเทศสู่ระดับสากล ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบ และความยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เป็นเป้าหมายของสหประชาชาติต่อไป ภายในกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อ "ประเด็นรัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐก พร้อมกับการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานร่วมนำเสนอมากถึง 62 ชิ้นงาน เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #NakhonPhanomuniversity #NPUThailand #ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่13 #พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ #สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจ covid-19 โดย ATK

 • 09 ธันวาคม 2564
 • 18:20:36
 • 797

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30น. บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจ covid-19 โดย ATK ณ บริเวณหน้าอาคาร 50พรรษามหาวชิราลงกรณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับปริญญาวันที่ 15 ธันวาคม 2564

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยนครพนม

 • 05 พฤศจิกายน 2564
 • 21:39:56
 • 793

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบปะบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ระยะ 5 ปี และการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต ณ ห้องประชุมศิลปสุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี

 • 05 พฤศจิกายน 2564
 • 21:46:22
 • 792

เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 พฤษศจิกายน 2564 เวลา 13.30น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ในโอกาศที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม มีมติที่ประชุมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 และข้อ 4 วรรคแรก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 จึงแต่งตั้ง ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิมทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 รวมระยะเวลา 180 วัน หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

View more


โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์

 • 26 ตุลาคม 2564
 • 20:09:49
 • 790

เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-16.00 น. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ร่วมกับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ที่มี ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ และ ผศ. ดร.ศรีสุดา ด้วงโต้ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

โดยมีอาจารย์ ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ตั้งศักดาดิษฐ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม กล่าวเปิดโครงการฯ

กิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ การบรรยายเรื่องการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน การประชุมระดมสมองแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Food and Art ฟรีมาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนม

 • 21 ตุลาคม 2564
 • 20:08:58
 • 789

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 -- ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ ดร.คณิณ เชื่อดวงผุย รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เข้าร่วมเปิดโครงการ Food and Art ฟรีมาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนม สำหรับโครงการ Food and Art ฟรีมาร์เก็ต นั้นทางห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนม ได้เปิดพื้นที่ฟรีสำหรับขายสินค้าจัดเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ซึ่งสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยได้จัดบูทการขายข้าวเม่าน้ำนมที่เป็นสินค้า otop

View more


ม.นครพนม จัดเวทีประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด

 • 30 กันยายน 2564
 • 17:44:12
 • 798

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีทำประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด โดยมีนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดงาน มี ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ย่านชุมชนเก่ากับการอนุรักษ์เชิงพัฒนา” ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การจัดเวทีประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตอบรับการเป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ซึ่งดำเนินงานภายใต้นโยบำยของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สังกัดกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปีที่ผ่านมาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ปีนี้จึงนับว่าเป็นปีแรกของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในปี 2564 ได้ดำเนินการตามแผนที่ 2 ว่าด้วยการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยโครงการ “ศึกษาย่านชุมชนเก่าเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัดนครพนม” มีพื้นที่จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนม ย่านชุมชนเก่าบ้านหนองจันทร์ ย่านชุมชนเก่าบ้านนาจอก ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน และย่านชุมชนเก่าบ้านศรีสงคราม

การจัดเวทีประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัดในครั้งนี้ ได้นำมีผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นจะได้หมุนเวียนการจัดเวที ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ย่านต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 5 แห่ง ก่อนจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์และเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจังหวัด เพื่อจัดการย่านชุมชนเก่าของเมืองนครพนมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ จะต้องนำข้อมูลจากเวทีต่าง ๆ ไปสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดนครพนม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรองในลำดับต่อไป

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์

 • 28 กันยายน 2564
 • 22:19:50
 • 796

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สำราญ วิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ ได้เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาศที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้

View more


ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 • 28 กันยายน 2564
 • 16:05:24
 • 796

ตามที่ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน" เพื่อประชาชนในหมู่บ้านเนินสะอาดได้รับข้อมูลและข้อดีข้อเสียของการบริหารจัดการน้ำประปารูปแบบต่างๆ และหาฉันทามติของชุมชนในการกำหนดทิศทางระบบการประปาของหมู่บ้านร่วมกัน ในวันที่ 12 กันยา 2564 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชความ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอเมืองนครพนม จึงจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00น.

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน : ระบบน้ำประปาบ้านเนินสะอาด

 • 15 กันยายน 2564
 • 21:01:52
 • 789

“กิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน : ระบบน้ำประปาบ้านเนินสะอาด” วันที่ 12 กันยายน 2564 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครพนม ร่วมกับ อำเภอเมืองนครพนม

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • 11 มิถุนายน 2564
 • 20:28:02
 • 800

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า (มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร) 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

 • 10 มิถุนายน 2564
 • 21:02:17
 • 789

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า (มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร) 2.อาจารย์ ดร.สุริยนต์ หลาบหนองแสง (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.อาจารย์ ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์

 • 09 มิถุนายน 2564
 • 21:21:26
 • 790

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 2.อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • 08 มิถุนายน 2564
 • 19:19:13
 • 797

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30. – 16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 2.อาจารย์ชไมพร ไทยดำรงเดช (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • 07 มิถุนายน 2564
 • 22:08:43
 • 796

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2.อาจารย์สาวิณี โกพลรัตน์ (วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาจีน

 • 01 มิถุนายน 2564
 • 20:00:06
 • 798

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาภาษาจีน รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.อาจารย์วีระชาติ ดวงมาลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 2.อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม​ สิงห์พนมปันสุขจากพี่สู่น้อง ซึ่งจัดขึ้

 • 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • 21:27:46
 • 799

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม​ สิงห์พนมปันสุขจากพี่สู่น้อง ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสร้างหิน โรงเรียนบ้านหนองยาว และโรงเรียนบ้านกล้วย

View more


โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วย Social Media Marketing ในจังหวัดนครพนม

 • 15 มกราคม 2564
 • 21:01:14
 • 802

ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วย Social Media Marketing ในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีอาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษและนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

View more


การประชุม คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2563

 • 05 ธันวาคม 2565
 • 05:38:48
 • 789

การประชุม คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2563 วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

 • 28 ธันวาคม 2563
 • 21:52:50
 • 798

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันาวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา

View more


โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR)

 • 18 ธันวาคม 2563
 • 23:03:01
 • 799

โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 12 ธันวาคม 2563
 • 22:25:35
 • 790

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ม.นครพนม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงโดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นองก์ประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดในพ

 • 29 พฤศจิกายน 2563
 • 22:37:55
 • 791

ม.นครพนม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงโดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นองก์ประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนม

View moreโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ: การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยวิทยากร อาจารย์ โอลาฬ สุมนานุสรณ์ อาจารย์สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 256

 • 27 พฤศจิกายน 2563
 • 22:33:32
 • 791

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ: การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยวิทยากร อาจารย์ โอลาฬ สุมนานุสรณ์ อาจารย์สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น.

View more


การประชุม การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 11 พฤศจิกายน 2563
 • 21:25:51
 • 798

การประชุม การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพุธที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2563

View more


นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที

 • 01 ตุลาคม 2563
 • 15:12:58
 • 795

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาเมืองนครพนม วันที่ 30 กันยายน 2563 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดนครพนม

View more


การบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาองค์การสมัยใหม่ วันที่ 15/09/2563

 • 15 กันยายน 2563
 • 21:02:31
 • 797

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรม ในหัวข้อการบรรยาย เรื่องการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รณิดา มนต์ขลัง หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ที่จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 06 สิงหาคม 2563
 • 18:59:33
 • 798

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ภาพกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหาร เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

 • 05 ธันวาคม 2565
 • 05:15:49
 • 800

ภาพกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหาร เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 • 23 มิถุนายน 2563
 • 16:44:00
 • 796

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 • 20 มิถุนายน 2563
 • 19:21:37
 • 798

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 • 19 มิถุนายน 2563
 • 20:31:04
 • 799

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

 • 19 มิถุนายน 2563
 • 19:12:47
 • 796

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 • 17 มิถุนายน 2563
 • 22:05:06
 • 792

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ สาขานิติศาสตร์

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 • 15 มิถุนายน 2563
 • 20:13:54
 • 793

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

View more


โครงการอบรม Google Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 12 มิถุนายน 2563
 • 18:28:08
 • 798

โครงการอบรม Google Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


กิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC และการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 18 พฤษภาคม 2563
 • 18:36:32
 • 791

กิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC และการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาสากลที่ผู้คนใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงถือว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นการเรียน การสื่อสาร และยังจำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวล 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View moreโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศิลปสุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 23 มีนาคม 2563
 • 16:44:01
 • 798

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศิลปสุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการนำเสนองานหลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 18 มีนาคม 2563
 • 16:00:33
 • 807

โครงการนำเสนองานหลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: การจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 • 10 มีนาคม 2563
 • 18:32:04
 • 803

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: การจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม วันอังคารที่ 10 มี.ค. 63ณ หอประชุมโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์

 • 06 มีนาคม 2563
 • 21:17:19
 • 800

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์

View more


ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ โครงการการจัดการความรู้สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • 04 กุมภาพันธ์ 2563
 • 16:33:04
 • 793

ภาพบรรยากาศ โครงการการจัดการความรู้สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View more


วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.00น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมโครงการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม (1 Class 1 Act)

 • 20 มกราคม 2563
 • 20:10:02
 • 794

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.00น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมโครงการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม (1 Class 1 Act) ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ สาขาต่างๆของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

View more


บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ผูสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนครพนม รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มสะสมงาน ในวันที่ 18 มกราคม 2563

 • 18 มกราคม 2563
 • 17:30:13
 • 843

บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ผูสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนครพนม รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มสะสมงาน ในวันที่ 18 มกราคม 2563

View more


ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักพัฒนาพันธุ์ใหม่

 • 15 มกราคม 2563
 • 21:39:14
 • 796

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักพัฒนาพันธุ์ใหม่ วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยวิทยากร ดร.กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช

View more


โครงการกิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1 กิจกรรมอบรมและให้ความรู้กิจกรรม 5ส ดำเนินการในวันที่ 14 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ช

 • 14 มกราคม 2563
 • 21:35:15
 • 800

โครงการกิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1 กิจกรรมอบรมและให้ความรู้กิจกรรม 5ส ดำเนินการในวันที่ 14 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และรายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์จริง

 • 10 มกราคม 2563
 • 22:35:23
 • 800

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และรายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์จริง

View more


ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ในประเด็นที่กำหนด

 • 10 มกราคม 2563
 • 22:16:15
 • 797

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ในประเด็นที่กำหนด

View more


ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยในหัวข้อ การผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาษาและวัฒธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยากร Professor.Norihiko

 • 23 ธันวาคม 2562
 • 23:15:09
 • 793

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยในหัวข้อ การผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาษาและวัฒธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยากร Professor.Norihiko Hayashi ในวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวี อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ ท่าน ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

View more


ภาพบรรยากาศ การซ้อมรับปริญญาบัตร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 07 ธันวาคม 2562
 • 22:10:14
 • 794

ภาพบรรยากาศ การซ้อมรับปริญญาบัตร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ชมรมนักศึกษาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชพส) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ Big Cleaning Day พื้นที่สะอาด ปราศตากขยะล้นถัง บริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนครพนม

 • 04 ธันวาคม 2562
 • 22:11:29
 • 800

ชมรมนักศึกษาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชพส) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ Big Cleaning Day พื้นที่สะอาด ปราศตากขยะล้นถัง บริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ภาพการร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 6(1) และ 6(2) ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (หน้าห้องปัญญาวี)

 • 04 ธันวาคม 2562
 • 20:52:23
 • 792

ภาพการร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 6(1) และ 6(2) ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (หน้าห้องปัญญาวี)

View more


ภาพโครงการ การพัฒนานวัฒกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (หมอยาพื้นบ้าน)

 • 27 พฤศจิกายน 2562
 • 22:18:55
 • 802

ภาพโครงการ การพัฒนานวัฒกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (หมอยาพื้นบ้าน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ชิงรางวัลเส้นทางสายไหมในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออ

 • 25 พฤศจิกายน 2562
 • 16:28:32
 • 798

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน ชิงรางวัลเส้นทางสายไหมในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 สัมมานาวิชาการ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 我们汉语系学生和老师代表人文学院那空帕侬大学参加第四届”丝路杯”泰东北高效中国语言文化知识大赛系列活动“’一带一路‘与泰国”学术研讨会 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด้านความรู้ทั่วไปทางภาษาและวัฒนธรรมจีน และอีกหนึ่งรางวัลคือ รางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

View more


คณบดีและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ถวายกองกฐิน ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562

 • 11 พฤศจิกายน 2562
 • 22:28:47
 • 834

คณบดีและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ถวายกองกฐิน ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562

View more


ภาพกิจกรรม การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำโมไบล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • 07 พฤศจิกายน 2562
 • 17:25:25
 • 796

ภาพกิจกรรม การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำโมไบล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

View more


การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่19 ตุลาคม 2562

 • 05 พฤศจิกายน 2562
 • 17:59:32
 • 797

ชื่อวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่19 ตุลาคม 2562

View more


การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 • 29 ตุลาคม 2562
 • 21:37:42
 • 792

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View moreการแสดงพิธีเหยาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในเทศกาลงานไหลเรือไฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

 • 08 ตุลาคม 2562
 • 15:33:38
 • 800

พิธีเหยา เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของคนไทยแถบภาคอีสาน โดยจะนิยมทำในแถบภูไทหรือผู้ไทย,ผู้ไท (จ.กาฬสินธุ์,จ.นครพนม,จ.มุกดาหาร,จ.สกลนคร)พิธีกรรมนี้เป็นการเสี่ยงทาย เมื่อมีการเจ็บป่วยในครอบครัว โดยการเจ็บป่วยนี้จะเชื่อว่าเป็นการกระทำของผี จึงต้องทำการเหยาเพื่อแก้ผี และเพื่อจะได้ทราบว่าผีต้องการอะไร หรือผู้เจ็บป่วยทำผิดผีอะไร จะได้ทำตาม เชื่อว่า หากแก้ผีแล้ว อาการเจ็บป่วยจะหายเป็นปกติ

View more


นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • 02 ตุลาคม 2562
 • 20:59:19
 • 788

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลกไร้พรมแดน” วันที่30 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

View moreภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ "ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Click อย่างไรให้สร้างสรรค์"

 • 19 กันยายน 2562
 • 17:31:53
 • 790

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ "ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Click อย่างไรให้สร้างสรรค์"

View more


ภาพงานสัมมนาภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ "แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพใอนาคต"

 • 17 กันยายน 2562
 • 22:01:41
 • 796

งามสัมมนาภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพใอนาคต” ในรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 • 13 กันยายน 2562
 • 15:57:54
 • 791

อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในเวทีนโยบายสาณารณะ “1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์” จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการป้องกันเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้งนี้ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Gam-talk experience” เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

View more


ภาพกิจกรรมการสำเสนอสินค้าโอท้อปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ

 • 12 กันยายน 2562
 • 23:18:14
 • 800

ภาพกิจกรรมการสำเสนอสินค้าโอท้อปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ

View more


ภาพกิจกรรมประกวดดาวเดือน ดาวเทียม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 11 กันยายน 2562
 • 21:43:44
 • 799

ภาพกิจกรรมประกวดดาวเดือน ดาวเทียม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์

View moreภาพบรรยากาศ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 22 สิงหาคม 2562

 • 22 สิงหาคม 2562
 • 22:53:50
 • 800

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ท่าน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาศึกษาดูงานและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมศิลปสุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีท่านรองคณบดี ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามต่างๆ ระหว่างสถาบันการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดี มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานก่อนถ่ายภาพร่วมกัน

View more
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายในคณะฯ

 • 02 สิงหาคม 2562
 • 18:42:03
 • 784

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการนำของ ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น โดยช่วงเช้าจัดมีตักบาตรพระสงฆ์ และช่วงสายทำพิธ๊ไหว้ครู โดยมี คร.วรวุฒิ อินทนนท์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากบุคลากรภายนอกมาร่วมพิธ๊ด้วย

View more


พีธีไหว์ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

 • 27 มิถุนายน 2562
 • 22:01:03
 • 796

พีธีไหว์ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

 • 20 มิถุนายน 2562
 • 00:22:03
 • 790

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกยรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา

View more


การประชุมวิพากษ์รายงานประเมิณตนเอง (SAR) ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561

 • 18 มิถุนายน 2562
 • 23:49:04
 • 799

การประชุมวิพากษ์รายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ร่วมรับทุนสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว จำนวน 30,000 บาท

 • 17 มิถุนายน 2562
 • 22:25:26
 • 796

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว จังหวัดนครพนม นำทีมโดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมรับทุนสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว จำนวน 30,000 บาท

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย. 62 [Part3 10 มิ.ย.]

 • 10 มิถุนายน 2562
 • 23:57:43
 • 792

วันนี้เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรโดยครั้งนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรวิชาภาษาจีนได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากกรรมการ ที่ประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยนครพนม

View more


พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

 • 10 มิถุนายน 2562
 • 15:28:23
 • 791

กำหนดการบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 -. เวลา. 16.00 น - 17.00 น ลงทะเบียน - เวลา. 17.00 น. - 18.30 น พิธีบายศรีสู่ขวัญ - เวลา 18.30 น. - 20.00 น. พิธีเทียน

View more


บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562

 • 08 มิถุนายน 2562
 • 19:29:45
 • 790

ภาพการต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562

View more


บรรยายกาศเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี

 • 08 มิถุนายน 2562
 • 20:05:17
 • 795

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา 08.00-12.00 น. คณศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบสัมสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2562

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย. 62 [Part2 7 มิ.ย.]

 • 07 มิถุนายน 2562
 • 16:48:50
 • 801

วันนี้เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรโดยครั้งนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยแต่ละหลักสูตรได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากกรรมการ ที่ประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยนครพนม

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

 • 06 มิถุนายน 2562
 • 17:14:53
 • 793

วันนี้เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรโดยครั้งนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยแต่ละหลักสูตรได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากกรรมการ ที่ประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยนครพนม

View more
มนพ. ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ฯ เดินหน้าพัฒนาชุมชนสร้างพื้นที่ต้นแบบประชาธิปไตย

 • 02 เมษายน 2562
 • 18:08:10
 • 794

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม จัดเวทีทำความเข้าใจให้กับประชาชนตำบลนาราชควาย ในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประชาธิปไตยและสำนึกพลเมือง โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ,ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการสร้างวิถีประชาธิปไตย เสริมสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ให้ประชาชนในพื้นที่ทำงานภาคพลเมืองเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เห็นผลการพัฒนาที่ชัดเจน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

กิจกรรมมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนตำบลนาราชควาย ในการลงพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประชาธิปไตยและสำนึกพลเมือง โดย ผศ. (พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ ประธานกรรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม ,เวทีถอดรูปแบบนวัตกรรมประชาธิปไตยดีเด่นจากบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และการซักถามประเด็นสำคัญของการจัดโครงการ ฯ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีประชาชนชาวตำบลนาราชควายเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


สาขารัฐประศาสนศาสตร์มีส่วนร่วมและมีกิจกรรมทางการเมืองในฐานะพลเมืองดี

 • 21 มีนาคม 2562
 • 20:05:57
 • 802

สาขารัฐประศาสนศาสตร์มีส่วนร่วมและมีกิจกรรมทางการเมืองในฐานะพลเมืองดี จัดบูธเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมจัดจำลองหน่วยเลือกตั้ง//เดินรณรงค์เผยแพร่เชิญชวนออกมาเลือกตั้งให้กับชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย//นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 คน ร่วมเสวนาท้องถิ่นประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ในการนี้มีรายการ NBT ทีวีสาธารณะมาเก็บภาพเพื่อนำไปเสนอข่าวด้วย

View more


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

 • 27 กุมภาพันธ์ 2562
 • 15:03:05
 • 793

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

View more


สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 18 กุมภาพันธ์ 2562
 • 09:17:28
 • 790

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ สนามกีฬาคณะครุศาสตร์

เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนแก่นักศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะแก่นักศึกษาเพื่อผลักดันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าสืบไป

View more


มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562

 • 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • 09:51:28
 • 807

มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562

เมื่อวานนี้ (14 ก.พ. 62) เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมมาหลายทศวรรษ โดยงานนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ สถาบันภาษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สามหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการบรรยายประวัติและความความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน การแสดงของนักศึกษาต่างชาติชาวเวียดนาม การแสดงรำของชนเผ่า/สมาคม/ตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการใช้ภาษาจีน โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และ สมาคม ไทย-เวียดนาม จ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View moreฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

 • 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • 14:41:29
 • 791

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดดับนานาชาติ" เพื่อเป็นประโยชน์แก่การวางแผนการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาการให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ งานวิจัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวิชราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม การประชุมวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 18

 • 30 มกราคม 2562
 • 18:45:29
 • 788

เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2562 อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 -3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 18” ภายใต้แนวคิด “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาพิเศษ การเสวนาห้องย่อย การแข่งขันทักษะวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย การประกวดทูตวัฒนธรรม และการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ระหว่างสถาบัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการการเขียนแผนที่ความคิด (Mind mapping) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นอกจากนี้ อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ และอาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ ได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท และอาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง ได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยกิจกรรมภายในงานมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 36 สถาบัน จำนวนประมาณ 1,500 คน

View more


สาขานิติศาสตร์ เชิญวิทยากรมาอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์

 • 29 มกราคม 2562
 • 13:29:50
 • 790

สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เชิญวิทยากรมาอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ที่ห้องศาลจำลอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View moreเก็บตกภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ #Tcas1 #กันเกราช่อที่ #14

 • 07 มกราคม 2562
 • 11:39:05
 • 798

บรรยายกาศเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนในวันนี้ เต็มไปด้วยความเรียบร้อย และความสนุกสนานมีบรรยายกาศต้อนรับจากนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการต้อนรับนักเรียนตั้งแต่จุดขนส่งบริเวณ สถานีขนส่งจังหวัดนครพนม และบริเวณ หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมที่เป็นสถานที่ในการเดินทางของนักเรียนในการมาสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ รวมถึงบริเวณโดยทางเข้าที่มีนักศึกษาร่วมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้พาบุตรหลานมาสอบสัมภาษณ์ในวันนี้

View more


สาขาภาษาจีนจัดโครงการอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีน และการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน ครั้งที่2

 • 25 ธันวาคม 2561
 • 13:02:38
 • 790

22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีน และการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน ครั้งที่2” เพื่อสร้างทักษะการสอนภาษาจีนของครูท้องถิ่น

โดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ คณะจากสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

View more


นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ”โครงการถนนเด็กเดิน เพลินเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์”

 • 16 ธันวาคม 2561
 • 15:15:01
 • 791

วันนี้ (14 ธ.ค.61) เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาเข้าร่วม ”โครงการถนนเด็กเดิน เพลินเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” โดยมีการจัดกิจกรรมและนิทรรกาศ จากชมรม TO BE NUMBER ONE นักศึกษาจาก โครงการ Nakhonpanom Anti-gambling เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ลาน กันเกรา หน้าตลาดอินโดจีน อ.เมือง จ.นครพนม

โดยมีนายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชน รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มหาวิทยาลับนครพนมร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรง และจัดนิทรรการ การรณรงค์ ลดละเลิก การไม่เล่นการพนัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนครพนมมีการเปิดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในด้านของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาแก่น้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม และมีดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนครพนม รับมอบเกียรติบัตรในการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดงาน "สิงห์พนมคืนถิ่น" คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า รปศ.

 • 16 ธันวาคม 2561
 • 14:38:58
 • 797

วันนี้(15 ธันวาคม 2561) เวลา 18.00 น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงาน “สิงห์พนมคืนถิ่น” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำการเปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลากว่า 18 ปี จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าขึ้น เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์ และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ก่อให้เกิดประเพณีการจัดงานคืนสู่เหย้าของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายวิจัย และส่งเสริมศักยภาพการทำงานของนักศึกษาและบุคลากรในปัจจุบัน

กิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ,การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ทำประโยชน์แก่สาขาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้กับสาขาวิชา ,การแสดงวงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากกิจกรรมสังสรรค์ในยามค่ำคืน ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้(16 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน

 • 16 ธันวาคม 2561
 • 14:04:48
 • 791

วันนี้(16 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงานเสวนา “การบริหารจัดการแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ บนฐานองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน

โดยการเสวนาครั้งนี้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ ผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ,รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) และ รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเสวนา มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องเรียนรวม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน “รถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่”

 • 24 พฤศจิกายน 2561
 • 18:27:13
 • 787

มนพ. จัดรถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน “รถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่ออนุรักษ์สืบสานและให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหมอลำ ภายในงานมีการแสดงหมอลำพื้นบ้าน โดยรินดา ประกอบบุญ อุปนายกสมาคมหมอลำอีสานและประธานชมรมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครพนม มาสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับชม นอกจากการแสดงหมอลำพื้นบ้าน ผู้ร่วมงานยังได้รับชมรถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่ จากหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน โดยภายในรถนิทรรศการที่นำมาจัดแสดง ประกอบด้วย เรื่องราว ประวัติที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติสังคมของศิลปวัฒนธรรมหมอลำ และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของหมอลำพื้นบ้านสืบไป ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th

 • 24 พฤศจิกายน 2561
 • 18:55:04
 • 789

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018)

At Khon Kaen University, Thailand ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ นำเสนอบทความ เรื่อง Eco Industrial Town in Thailand และอาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ นำเสนอบทความ เรื่อง The Impacts on the Way of Mahout Group Life in Surin Province from Problem Resolution Policy on the Domesticate Elephant Community of Thailand Government โดยมีนักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกว่า 300 คน

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE "FLAS Land แดนมหัศจรรย์"

 • 21 พฤศจิกายน 2561
 • 15:40:01
 • 797

วันที่ 21 พฤษศจิกายน 2561 เวลา 9.30น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน FLAS Land แดนมหัศจรรย์ และกิจกรรมการบริการวิชาการแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการติมคำถามทางวิชาการ การจัดแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ว้ตถุประสงค์ที่จัดงานในครั้งนี้เพื่อแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้นรวม 300 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โรงเรียนรามราชพิทยาคม และโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

View more


ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาอาเซียนสัญจร เรื่อง “อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน”

 • 21 พฤศจิกายน 2561
 • 14:32:52
 • 804

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาอาเซียนสัญจร เรื่อง “อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน”

จัดโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย(ASEAN ASSOCIATION-Thailand : AAT) ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียนประเทศไทย และ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนให้เข้าใจอาเซียน ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรสายวิชาการที่มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครพนม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และแนวทางการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน ปลาปากวิทยาคม

 • 15 พฤศจิกายน 2561
 • 14:11:23
 • 793

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13.30น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน ปลาปากวิทยาคม

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีการแนะนำสาขาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 สาขา โดยอาจารย์ประจำสาขา ให้นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปลาปากวิทยาคม ได้ฟังเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานปันคำเว่าเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 ประเด็น “ปันคำเว่า ปันแรงบันดาลใจ จุดไฟฝันในตัวคุณ”

 • 12 พฤศจิกายน 2561
 • 15:03:57
 • 790

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานปันคำเว่าเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 ประเด็น “ปันคำเว่า ปันแรงบันดาลใจ จุดไฟฝันในตัวคุณ”

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม 1 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยวิทยากร คุณรามราฆพ แสนคำคิด Nestlé’ Area Executive เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายในอนาคต รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้สำหรับผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกปฏิบัติชงกาแฟเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อีกด้วย

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE แนะนำสาขาต่างๆ

 • 12 พฤศจิกายน 2561
 • 10:51:31
 • 791

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น. คณะผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ประจำสาขาต่างๆ ได้ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียนศรีบัวบาน จังหวัดนครพนม ที่เข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีน้องนักนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 50 คน

View more


นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day (วันแรก)

 • 25 ตุลาคม 2561
 • 15:34:40
 • 790

นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day (วันแรก) ที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งโขง ซึ่งมีคณะนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาร่วมทำกิจกรรม

View more


โครงการกีฬานักศึกษา : กิจกรรมประกวดดาวเดือนดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2561

 • 19 ตุลาคม 2561
 • 10:15:14
 • 791

จัดขึ้นวันที่12ตุลาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ฯ สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านรูปร่างหน้าตา สติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อไปประกวดต่อในระดับมหาวิทยาลัยนครพนมวันที่10 พฤศจิกายน2561 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผลการประกวด

เดือน น้องกวาง นายวันวรุตม์ ดุษฎีเกียรติสกุล ผู้ได้รับตำแหน่งเดือน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดาว น้องเนยนม นางสาวกมลวัลย์ กมลสุวรรณ ผู้ได้รับตำแหน่งดาว
สาขาภาษาจีน

ดาวเทียม น้องแอนนา นายชัยยา วงค์ตาแสง ผู้ได้รับตำแหน่งดาวเทียม
สาขาภาษาจีน

View more


คณะอาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ไปจัดบูธกิจกรรม OpenHouse ที่คณะครุศาสตร์

 • 01 ตุลาคม 2561
 • 16:38:22
 • 791

วันนี้เวลา 13.00 น. คณะอาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ไปจัดบูธกิจกรรม OpenHouse ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ในการไปจัดบูธครั้งนี้ ได้มีการแนะนำสาขาวิชาต่างๆที่คณะศิลปศาสตร์ฯได้เปิดทำการเรียน การสอน และ สอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาชมบูธกิจกรรมของคณะ

View more


คณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ลงพื้นที่ ร.ร.รามราชพิทยาคม

 • 28 กันยายน 2561
 • 09:23:55
 • 791

เมื่อวานนี้ 27 กันยายน 2561 เวลา 12.30 หลังจากที่ต้อนรับ ผอ.และผู้บริหาร ร.ร.ศรีบัวบานแล้ว ท่านคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ลงพื้นที่ ร.ร.รามราชพิทยาคม ตามคำเชิญของท่าน ผอ.พรนภา เพื่อเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพูดคุยเกี่ยวกับการบริการวิชาการ เป็นต้น

View more


ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบาน ร่วมกับ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมนัดพิเศษ

 • 05 ธันวาคม 2565
 • 05:50:48
 • 791

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบาน ร่วมกับ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกันหารือแนวทางการแนะแนวนักเรียนในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนศรีบัวบาน

View more


อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

 • 24 กันยายน 2561
 • 09:19:08
 • 794

อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของคณะอนุกรรมการทบทวนทแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

View more


นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยกลุ่มสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและภูมิศาสตร์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับช

 • 23 กันยายน 2561
 • 13:24:10
 • 795

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยกลุ่มสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและภูมิศาสตร์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย นายพงศกร แก้ววงตา นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเข้ารับบริการทางเพศของเด็กชายขอบในจังหวัดขอนแก่น และนายวัชระพล สุวรรณมาลี นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นแกนนำคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากทุกภูมิภาคเป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) และมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน

View more


นักศึกษาทีม “club model” ได้รับราบวัล ชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 • 21 กันยายน 2561
 • 15:52:21
 • 788

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม club model จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ไปคว้ารางวัลชมเชย ประเภทนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี2561

View more


นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหนึ่งในตัวแทนมหาวิทยาลัยของภาคอีสานตอนบนไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

 • 24 กันยายน 2561
 • 09:12:44
 • 792

เด็กนักศึกษาทีมมหาวิทยาลัยนครพนมจำนวน 3 คน เป็นหนึ่งในตัวแทนมหาวิทยาลัยของภาคอีสานตอนบนไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รายการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ณ สถาบันพัฒนาข้ารราชการตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2561

มีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศร่วมแข่งขันจำนวน 32 ทีม ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมมหาวิทยาลัยนครพนมได้ที่ 6 ร่วม (ทำคะแนนได้ 9 คะแนน)
อันดับ 1 ม.รามคำแหง 12 คะแนน
อันดับ 2 ม.ราชภัฏ​สุราษฎร์ธานี​ 11 คะแนน
อันดับ 3 ม. ธรรมศาสตร์​ 10 คะแนน
ชมเชย โรงเรียน​นายร้อยตำรวจ 10 คะแนน
ชมเชย ม. ราชภัฏ​นครปฐม 10 คะแนน
ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยในภาคอีสานทั้งหมดแล้วมหาวิทยาลัยนครพนมได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง
1. นายสุเทพ จันทโคตร ปี 4
2. นางสาวนันทิตา ชฎา ปี 4
3. นายศิริวุฒิ ทวีชีพ ปี 3
อาจารย์​ผู้ควบคุม​ทีม
อาจารย์กษมา ประเสริฐสังค์ และอาจารย์​ประ​พัฒน์พงศ์​ ปรีชา

View more


นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

 • 19 กันยายน 2561
 • 16:35:27
 • 800

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” และร่วมขบวนนางรำ จำนวน 10,232 คน จากทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม ในพิธีรำถวายบูชาเพื่อเฉลิมฉลองเมืองนครพนม ณ ลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช อำเภอ เมือง จังหวัดนครพนม

View more


นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม SOCIAL ENTERPRISE FOR YOUNG SMART NPU ปีที่ 1

 • 19 กันยายน 2561
 • 16:59:17
 • 795

มื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ Social Enterprise For Young Smart NPU ปีที่ 1 โดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวถึงเป้าหมายของกิจกรรม Social Enterprise For Young Smart NPU ปีที่ 1 เพื่อสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่ร่วมใส่ใจสังคม และผนึกกำลังสร้างสรรค์แผนธุรกิจด้านกิจการเพื่อสังคม ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดในจังหวัดนครพนม จากนั้นรับฟังบรรยายพิเศษ "รู้ลึกเข้าใจผู้สูงอายุ ชี้ช่องทางโอกาสทางธุรกิจผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม" โดย ผศ.ดร. รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ต่อการคิดและพัฒนาแผนธุรกิจ จากนั้นนักศึกษาร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "แนวทางธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) " และกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม จากนั้นนักศึกษาแบบกลุ่มทำกิจกรรม Workshop คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการนำของ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ ไอเดียแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคมของน้อง ๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม ต่อคณะกรรมการจากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มูลนิธิศรีโคตรบูรณ์ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และรับฟังคำเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การต่อยอดแนวคิดให้สามารถเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมผู้สูงอายุ และจังหวัดนครพนม ในอนาคต

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกทำกิจกรรม ทำความสะอาดริมโขง

 • 19 กันยายน 2561
 • 11:41:35
 • 795

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกทำกิจกรรม ทำความสะอาด ณ บริเวรริมโขง ตั้งแต่ลานพญาศรีสัตนาคราช - หน้าวัดโอกาศ(ศรีบัวบาน) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลอง 232ปี จังหวัดนครพนม ในวันที่ 11 - 17 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้ทางคณะผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เล็งเห็นว่า เมื่อจัดงานเสร็จจะมีเศษขยะจำนวนมาก จึงนำคณาจารย์และนักศึกษา ออกพื้นที่ทำกิจกรรมดังกล่าว

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับ นักศึกษาขึ้นรับเกียรติบัตรกลุ่มเด็กดีเด่นจังหวัดนครพนม

 • 18 กันยายน 2561
 • 13:17:18
 • 788

นักศึกษากลุ่ม U can anti-gambling ขึ้นรับเกียรติบัตรกลุ่มเด็กดีเด่นจังหวัดนครพนม เนื่องใน "งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม" ประจำปี 2561 "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด"ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยมีอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในงานนี้

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 • 14 กันยายน 2561
 • 09:30:40
 • 791

วันที่ 6 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ โดยมีดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย แสดงออกถึงความเคารพของศิษย์ที่มีต่อครูซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ และเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยในการทำพานไหว้ครู

View more


การประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 • 04 กันยายน 2561
 • 09:51:27
 • 788

เมื่อวานนี้ ( 3 ก.ย. 61 ) เวลา 13.30 น. ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยการจัดเสวนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อศึกษา ความเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในมิติต่าง ๆ ของประเทศเวียดนามรวมถึงทิศทางในอนาคตของการศึกษาและโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศเวียดนาม ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรปฏิบัติการ (Workshop)

 • 20 สิงหาคม 2561
 • 14:02:54
 • 792

20 - 21 สิงหาคม 2561 อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร. และวิทยากรจากสำนักงานจังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม รวมจำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมฟอร์จูนแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

View more


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2561

 • 20 สิงหาคม 2561
 • 14:04:51
 • 792

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2561 ชื่อผลงาน : CLUB Model ต่อคณะกรรมการจากรัฐสภา ความโดดเด่นของโครงการคือกระบวนการสร้างความร่วมมือจากชุมชน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม และภาคเอกชนในการการเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ตัดสินใจร่วมกันว่าปัญหาของชุมชนที่สำคัญคืออะไร แล้วจะทำอย่างไรต่อไป การมีส่วนร่วมในการเสียสละพัฒนา ดำเนินการสิ่งที่ตัดสินใจนั่นคือการแก้ไขปัญหาขยะร่วมกัน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน และร่วมในการติดตามประเมินผลด้วยกัน ทำให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่าย ก่อให้เกิดการเป็นประชาคมเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหาในหมู่บ้าน

View more


ทีมนิติศาสตร์​ ม.นครพนม​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา

 • 17 สิงหาคม 2561
 • 16:06:34
 • 800

ทีมนิติศาสตร์​ ม.นครพนม​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 จังหวัดขอนแก่น รับเงินรางวัล 10,000 บาท และที่สำคัญได้สิทธิ์ เป็น 1 ใน 2 ทีม ตัวแทนภาคอีสานตอนบน ไปแข่งขันระดับประเทศ ณ กรุงเทพฯ​ ในวันที่ 15 กันยายน 2561 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค (ภาค 4) วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมองค์หารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการแข่งขัน ทีมนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้อันดับที่ 2 ครับ ได้เป็น 1 ใน 2 ทีม ตัวแทน ภาคอีสาน ตอนบน ไปแข่งระดับประเทศในรอบต่อไป

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมภาษาพาสนุก และกิจกรรมรำวงสามัคคีผู้สูงอายุ

 • 09 สิงหาคม 2561
 • 11:59:36
 • 797

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมภาษาพาสนุก และกิจกรรมรำวงสามัคคีผู้สูงอายุเพื่อนำรายได้เป็นเงินตั้งต้นสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อก้าวข้ามการสงเคราะห์ในรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นเพียงแค่การจ่ายเงิน แต่จะค้นหาสินทรัพย์ที่เกิดจากทุนทางสังคมเป็นหลัก เพื่อพัฒนาสวัสดิการที่เน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพอนามัย ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตด้วยสวัสดิการที่หลากหลายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลนาราชควายสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

View more


สาขาวิชานิติศาสตร์จักกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาลในวันรพี

 • 09 สิงหาคม 2561
 • 11:58:35
 • 793

สาขาวิชานิติศาสตร์จักกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาลในวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการมีคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายที่ดี อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาคดี สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนรู้ในรายวิชาศาลจำลองและการจัดทำเอกสาร

View more


ทีมคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนาราชควาย

 • 26 กรกฎาคม 2561
 • 15:27:31
 • 799

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00น. ทีมคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนาราชควายเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการดำเนินโครงการ "การจัดตั้งสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย บนพื้นฐานการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี" และ ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุและผู้ร่วมกิจกรรม

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

 • 25 กรกฎาคม 2561
 • 14:43:13
 • 787

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในคณะฯ จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโคงการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2560-2564)

 • 20 กรกฎาคม 2561
 • 09:46:27
 • 787

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโคงการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2560-2564) ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2560-2564) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาและหาแนวทางในการหารายได้จากโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการซึ่งสอดคล้องกับการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อีกด้วย

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านการค้ามนุษย์

 • 18 กรกฎาคม 2561
 • 13:20:41
 • 789

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการวันต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกเคารพ ในสิทธิของตนเอง และผู้อื่น และร่วมเดินขบวนรณรงค์ไม่ให้ผู้อื่นกระทำความผิดต่อการค้ามนุษย์ ในบริเวณถนนคนเดิน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโคงการการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี

 • 18 กรกฎาคม 2561
 • 13:49:19
 • 789

มื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโคงการการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยโครงการนี้ได้มีการดำเนินงานตามแผนโครงการ และกำหนดแผนการดำเนินงานที่เป็นไปตามทิศทางนโยบายของการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ตลอดจนการดำเนินง่านที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ พันทกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้กำหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดโคงการการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) ขึ้น

View more
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร พันธ์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • 17 พฤษภาคม 2561
 • 11:30:19
 • 789

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร พันธ์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

View more


สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Day

 • 17 พฤษภาคม 2561
 • 11:05:15
 • 789

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Day ตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษชิงรางวัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1-2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้กระตุ้นการเรียนรู้ฝึกฝน ทักษะภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื้องก่อนปิดภาคเรียน

View more
โครงการสังคีตริมโขง

 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 09:46:13
 • 793

View more

โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

 • 26 ธันวาคม 2560
 • 13:10:29
 • 793

โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

View more