ห้องภาพกิจกรรม

การประชุมวิพากษ์รายงานประเมิณตนเอง (SAR) ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561

  • 18 มิถุนายน 2562
  • 23:49:04
  • 803

การประชุมวิพากษ์รายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม