ห้องภาพกิจกรรม

ร่วมรับทุนสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว จำนวน 30,000 บาท

  • 17 มิถุนายน 2562
  • 22:25:26
  • 830

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว จังหวัดนครพนม นำทีมโดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมรับทุนสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว จำนวน 30,000 บาท