ห้องภาพกิจกรรม

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

  • 10 มิถุนายน 2562
  • 15:28:23
  • 842

กำหนดการบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 -. เวลา. 16.00 น - 17.00 น ลงทะเบียน - เวลา. 17.00 น. - 18.30 น พิธีบายศรีสู่ขวัญ - เวลา 18.30 น. - 20.00 น. พิธีเทียน