ห้องภาพกิจกรรม

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562

  • 08 มิถุนายน 2562
  • 19:29:45
  • 792

ภาพการต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562