ห้องภาพกิจกรรม

บรรยายกาศเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี

  • 08 มิถุนายน 2562
  • 20:05:17
  • 796

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา 08.00-12.00 น. คณศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบสัมสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2562